Písečný rybník / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Písečný rybník o rozloze 42,01 ha se nachází v severovýchodním sousedství obce Milotice v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Rybniční biotop s výskytem zejména prioritního evropsky významného druhu, kriticky ohroženého měkkýše svinutce tenkého a dalších evropsky významných a zvláště chráněných druhů, mezi něž patří čáp bílý, moták pochop, strakapoud jižní, strakapoud prostřední. Udávaná nadmořská výška je od 181 do 186 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1956 (výnos 1956-07-04-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 13.12. 2013 s platností od 1.3. 2014 (nařízení 2013-12-13-17/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje), 22.4. 2015 s platností od 1.6. 2015 (vyhláška 2015-04-22-111/2015, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

K chráněnému území patří nejen samotný rybník, ale též jeho okolí, včetně pramenné oblasti malého přítoku potoka Zamazaná. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: ostřice pobřežní, ostřice řízná, ostřice Davalkova, suchopýr úzkolistý, pryšec huňatý, vitod nahořklý, prstnatec pleťový, vstavač vojenský, leknín bílý a bublinatka jižní. Z živočišných druhů jsou uváděni: svinutec tenký, škeble rybničná, velevrub malířský, okružnatka rohovitá, bahenatka živorodá, plovatka bahenní, potápník vroubený, vodomil černý, vážka červená, vážka rumělková, šídlo luční, šídlo velké, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan zelený, potápka malá, potápka roháč, kopřivka obecná, moták pochop, chřástal vodní, rákosník velký a husa velká. Dostat se sem dá solidně od Milotic a co k vidění tady rozhodně je. Rybník lze obejít a procházka je to věru pěkná.


Příchozí cesta k Písečnému rybníku od severozápadu.
1
Pahýl po topolu ční oproti blankytně modré obloze.
2
Topoly bílé u Písečného rybníka.
3
Dlouhá vrbová větev nad Písečným rybníkem.
4
Kmen topolu bílého se postupně rozkládá v Písečném rybníce.
5
Písečný rybník je z části zarostlý lekníny.
6
Romantické zákoutí Písečného rybníka.
7
Kovový rošt nad krátkým přivaděčem do Písečného rybníka.
8
Písečný rybník z jihovýchodní strany.
9
Poměrně podivně umístěná úřední cedule na jižní hranici Písečného rybníka.
10
Louka na jižní hranici chráněného území Písečný rybník.
11
Úřední cedule na jihozápadní hranici chráněného území Písečný rybník.
12
Světská sláva - polní tráva.
13
Jihozápadní cíp chráněného území Písečný rybník.
14
Jmelí je parazit a na topolech bílých se mu poměrně daří.
15
Jmelí na zem padlé, toho se dotýkat můžeme...
16
Louka na západní hranici chráněného území Písečný rybník.
17
Prudké letní Slunce nad topoly a pobřežním křovím.
18
Ostružiny již dozrávají.
19
Osamělá bříza u Písečného rybníka.
20
Pohled do koruny topolu bílého, jak je vidět, jmelí jej již dost vysálo.
21
Slunce zalitá louka na západní hranici chráněného území.
22
Sluncem zalité bezové listy.
23
Dozrávající bez černý.
24
Cesta po hrázi Písečného rybníka.
25
Usychající akáty u Písečného rybníka.
26
Cesta od rybníka na louku.
27
Chvílemi osvětlená Sluncem, to je cesta po hrázi Písečného rybníka.
28
Slunce se odráží v hladině Písečného rybníka u stavidla.
29
Výpusť na hrázi Písečného rybníka.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Horky (3 km) | Váté písky (9 km) | Losky (9 km) | Hošťálka (9 km) | Bohuslavické stráně (10 km) | Ježovský lom (10 km) | Osypané břehy (11 km) | Oskovec II (11 km) | Očovské louky (11 km) | Stupava (12 km) | Medlovický lom (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!