Mušenice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Mušenice o rozloze 14,40 ha se nachází zhruba 1 km jihozápadně od obce Rašovice, jinak též zhruba 5km jihovýchodně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Suchá stráň s teplomilnými společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 260 do 290 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se pěknou jihozápadní stráň, porostlou křovím a zakrslými stromy, někde souvisle, jinde místy. Pod uvedenou strání teče Křižanovický potok. Je to tu takové zvláštní místo, jakých je v okolí více. Genius loci tu na vnímavého návštěvníka působí chvílemi velice silně. Pokud jde o turistické atrakce, tak ty bychom tu pohledali. Pro milovníky strání a citlivých míst lze doporučit k návštěvě.


Uzamykatelná závora na počátku polní cesty k chráněnému území.
1
Západní cíp chráněného území.
2
Úřední a informační cedule na západním cípu chráněného území.
3
Cesta na Čebín po severozápadní hranici chráněného území.
4
Úřední cedule při severozápadní hranici chráněného území.
5
Borovice napovídají spíše na písčité podloží.
6
Hezká nízká borovice.
7
Nádherný výhled do polní krajiny jižně od Čebína z pod borové větve.
8
Vnější hraniční znak chráněného území na mladší borovici.
9
Černýš se tu vyskytuje zejména při okraji chráněné území.
10
Mohlo by jít o konopici.
11
Růže šípková jw kvetoucí krásná.
12
Miniaturní paseka na severozápadním okraji chráněné území.
13
Borový les v západním cípu chráněné územ se zdá udržovaný, možná až moc.
14
Borový pařez v suché trávě.
15
Mraveniště, kde žádný mravenec nenosí červený puntíkatý šátek...
16
Vápencová skalka s mechy a lišejníky.
17
Zelený trs trávy potěší při poměrně vyschlém okolí.
18
Skalničky potěší oko nejednoho návštěvníka.
19
Hadinec jako modrý posel.
20
Skalnatá louka střídá borový les.
21
Černýše v trsech.
22
Trsy trávy jen částečně zarůstají přes skalnaté podloží.
23
Tak trochu hůře znatelný skalní zlom.
24
Zhruba 1 metr vysoký skalní zlom.
25
Suchá skalní louka s křovinami a borovicemi v pozadí.
26
Skalní louka s borovicemi a modříny.
27
Taková místa dávají klid duši a to i v blízkosti blázince, jakým je větší město.
28
Za suchou loukou borový pás, cesta a pole, na horizontu pak zalesněné kopce.
29
Kraj borového lesa je obohacen křovinami.
30
Důstojný modřín čiší klidem.
31
Stromy sevřená lesní cesta.
32
Modřínové šišky rostou vzhůru.
33
Hezký kmen důstojného modřínu.
34
Tak nějak náhodně pohozený kámen mezi modřínovými šiškami.
35
Lesní louka z pod modřínových větví.
36
Akáty jakoby sem ani nepatřily...
37
Akátový kmen s hodně drsnou kůrou.
38
Seschlá tráva z retenčních pásů, které se sečou ku pomoci přírodě.
39
Něco jako rozhraní mezi loukou a lesem.
40
Lesní průzor mezi borovicemi, kde je vidět dosti lidských zásahů.
41
Borový les ve svahu.
42
Úřední cedule u cesty na okraji chráněného území.
43
Není nic přirozenějšího, než zpuchřelý tenisák na okraji chráněného území.
44
Cesta mezi polem a lesem, lemovaná hromadou něčeho, co bývala dříve tráva a v trávě sláma.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 18:29:17 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Obůrky-Třeštěnec (2 km) | Zlobice (3 km) | Malhostovické kopečky (3 km) | Břenčák (3 km) | Na skalách (Brno) (5 km) | Kůlny (5 km) | Junácká louka (5 km) | Krnovec (5 km) | Šiberná (6 km) | Slunná (6 km) | Holé vrchy (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!