Holé vrchy / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Holé vrchy o rozloze 11,82 ha se nachází mezi městem Kuřim a obcí Lelekovice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Přírodě blízká lesní společenstva na podloží hornin brněnského masivu, převážně granodioritů, v území prostoupeném skalkami a balvanitými sutěmi, s bohatým křovinným podrostem a výskytem vzácných teplomilných a kalcifilních druhů rostlin v bylinném patře. Udávaná nadmořská výška je od 335 do 475 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.10. 2010 s platností od 30.12. 2010 (nařízení 2010-10-07-6/2010, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o zalesněný západní lesní svah s výskytem převážně dubů, v menší míře borovic a ostatních stromů. Okolí je pěkné, ale v samotném chráněném území bychom turistické atrakce nenašli. Přesto tu je svým způsobem hezky a pro mnohé milovníky všedních krás lze doporučit k návštěvě,


Holé vrchy, ten název moc nesedne, ale v minulosti tomu tak mohlo být.
1
Ohyb polní cesty pod chráněným územím Holé vrchy.
2
Vnější hraniční znak chráněného území na javoru na okraji lesa.
3
Borovice střídají buky.
4
Menší a větší buk, malý pak a vnějším hraničním znakem chráněného území.
5
Buková trojka.
6
Lesní svah s lesní travou.
7
Pata dubu ve svahu je zrovna osvětlena Sluncem.
8
Suchá dubová větévka na suchém dubovém listí.
9
Duby živé a duby suché, obojí tu jsou.
10
Zpola osvětlená kámen na suchém dubovém listí působí poněkud zajímavě.
11
Kolem paty dubu je krapet rozuryto, jako by tu divoká prasata hledala žaludy.
12
Prakovitá souška dubu.
13
Dvojice uschlých dubových pařezů.
14
Mechem zcela zarostlý nízký dubový pařez.
15
Dubový pahýl v zajímavé šikmé poloze kousek nad zemí.
16
Hromada dubového dříví, poněkud tlejícího.
17
Ležící dubová souška v lesním svahu.
18
lesní prostor se jeví jaksi zmatený, tedy jde o dojem...
19
Tak trochu vylámaný balvan v lesním svahu.
20
Dubové listy s menšími dírkami.
21
Mechy a lišejníky na balvanu v lesním svahu.
22
Detail lesního balvanu působí dojmem skály, což je pouhý klam.
23
Lesní sluneční ostrůvek coby zátiší s uschlým dubovým klacíkem, listím a menšími kameny.
24
Borová šiška na plochém kameni obklopeném suchým dubovým listím.
25
Kůrovec je prostě prevít.
26
Dubový vývrat napovídá ledasco o někdejším životě padlého stromu.
27
Pokud by měkdo chtěl vidět zdroj pořekadla „růst jako dříví v lese“, tak tu má názorný příklad.
28
Padlý dubový kmen se slunečním flekem.
29
Dubové soušky zajímavých tvarů.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:39:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Březina (do 2 km) | Babí lom (do 2 km) | Šiberná (2 km) | Babí doly (3 km) | Zlobice (5 km) | Obůrky-Třeštěnec (5 km) | Jelení skok (5 km) | Coufavá (5 km) | Malhostovické kopečky (6 km) | Soběšické rybníčky (6 km) | Na lesní horce (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!