Šiberná / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Šiberná o rozloze 16,45 ha se nachází zhruba v půli mezi městem Kuřim a obcí Česká v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Původní geocenozy lesních porostů a vzácná květena včetně všech dalších přírodních jevů nacházejících se v tomto území. Udávaná nadmořská výška je od 320 do 359 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-vyhláška, Okresní národní výbor Brno-venkov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Je to takový hájek na stejnojmenném kopci, velice podobný těm okolním. Ponejvíce tu rostou duby, buky a břízy. Ano, je zde trocha klidu nedaleko měst, ale romantiku tu nalezne jen pár vyvolených. Pro ostatní lze toto místo považovat sice za hezké, ale turistických atrakcí prosté.


Úřední cedule ve východní části chráněného území.
1
Pole v mírném východním svahu mezi Šibernou a Českou.
2
Sluneční ostrůvek v lesní trávě.
3
Do lesa mnoho přímých slunečních paprsků neproniká.
4
Vnější hraniční znak chráněného území.
5
Svah ujíždí, o čemž svědčí naklonění stromů.
6
Jihovýchodní část chráněného území je řidší les s průhledy do polí a okolí.
7
Lesní náhorní planinka.
8
Prosluněné bukové listy coby ozdobná branka nad lesní pěšinou.
9
Starší odřezek kmene na slunečném svitu.
10
Hromada roští u buku.
11
Padlé borové šišky na borovém jehličí a dubových listech.
12
Tlející kmen břízy leží právě ve směru stínu.
13
Mrtvá stále stojící bříza.
14
Lehce zvlněná kmen borovice.
15
Řidší les s buky a duby.
16
Občas někde vyroste osamělá rostlina, jako by vytržená z okolního kontextu.
17
Opuštěné nařezané dřevo u pěšiny.
18
Poněkud vyšší lesní tráva hezky slunečními paprsky osvětlená.
19
Zvlněný kmen dubu.
20
Lesní pěšina obklopená lehce vyšší travou.
21
Medvědí česnek by raději vlčí podmínky.
22
Trigonometrický bod ve standardizované žule dokáže přečkat věky bez znatelné újmy.
23
Mrkvousům se tu trochu daří.
24
Kakosty patří spíše na louku, ale i v lese se dají spatřit.
25
Heřmánkovce v lese.
26
Pěšina po okraji lesa.
27
Modrá obloha nad stromy Šiberné.
28
Úřední cedule v jižní části chráněného území.
29
Průhled přes ječné pole od Šiberné na Babu.
30
Polní cesta pod jihozápadní hranicí chráněného území.
31
Les, cesta, pole, elektické vedení vysokého napětí. Taková normální kulturní krajinka.
32
Polní cesta od Šiberné k Babě.
33
Polní cesta od České k Šiberné.
34
Šiberná pohledem od České.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:39:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Březina (do 2 km) | Holé vrchy (2 km) | Babí lom (3 km) | Babí doly (3 km) | Obůrky-Třeštěnec (4 km) | Zlobice (5 km) | Medlánecká skalka (5 km) | Soběšické rybníčky (5 km) | Mniší hora (6 km) | Medlánecké kopce (6 km) | Na lesní horce (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!