Utopenec / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Utopenec o rozloze 15,64 ha se nachází v severozápadním sousedství obce Vortová v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Niva Vortovského potoka od hráze rybníka Utopenec k Hamerské přehradě – rašelinné louky se vzácnou květenou v meandrujícím korytě potoka. Udávaná nadmořská výška je od 600 do 610 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-41, Okresní národní výbor Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se o hezkou nivu kolem ještě krásnějších meandrů Vortovského potoka. Dojít se sem dá, ale z některých stran nás mohou zarazit cedule s ochranným pásmem, kousek po proudu dává totiž Vortovský potok své vody řece Chrudimce a ta zase záhy do vodárenské nádrže Hamry. Je to tu velice hezké.


Levobřežní niva potoka potoka na severním okraji chráněného území.
1
Mechem obrostlá vrbová větev, ohnutá skoro jako luk.
2
Malý přirozený práh na Vortovském potoce.
3
Kamenná klenba je takový malý statický zázrak, i když se kus prorazí, okolí ji ještě dlouho dokáže podržet.
4
Kamenný klenutý mostek přes Vortovský potok.
5
Břeh Vortovského potoka zpevňují olše, ale i smrk.
6
Nádherný meandr Vortovského potoka.
7
Ocelová tyč ve Vortovském potoce.
8
Pravobřežní niva potoka na severním okraji chráněného území.
9
Vyvrácená vrba svými kořeny dále zpevňuje levý břeh Vortovského potoka.
10
Olšový pařez, tedy spíše polom dává znát načervenalou barvu olšového dřeva.
11
Kořeny smrku pár metrů od břehu Vortovského potoka se zdají být poněkud obnažené.
12
Jednostranně zakořeněný smrk na levém břehu Vortovského potoka.
13
Čapí nůsek, tedy kakost.
14
Blatouch v travnatém zálivu Vortovského potoka.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:45:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Návesník (do 2 km) | Zlámanec (2 km) | Louky v Jeníkově (3 km) | Volákův kopec (4 km) | Bahna (6 km) | Les na dolíku (7 km) | Tisůvka (8 km) | Žákova hora (9 km) | Zadní rybník (10 km) | Milovské Perníčky (12 km) | Malinská skála (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!