Osypané břehy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Osypané břehy o rozloze 75,66 ha se nachází na obou březích řeky Moravy, zhruba mezi městy Strážnice a Bzenec v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Území tvoří tři meandry řeky Moravy a jejich bezprostřední okolí. Jde o vyvinuté meandry spodní části velkého toku vzniklé jeho přirozeným vývojem na styku sedimentů údolní nivy a uloženin vátých písků. Zachování přirozeného vývoje řeky Moravy a zamezení terénním úpravám v jejím okolí je jediným možným způsobem ochrany tohoto unikátního geomorfologického výtvoru a umožní studovat krajinotvorné procesy v údolních nivách. Přítomnost rozsáhlých odkryvů v nárazových březích je rozhodující pro pokračování výzkumu říčních a vátých sedimentů a následnou rekonstrukci vývoje oblasti v holocénu. V neposlední řadě si tento úsek řeky Moravy zasluhuje ochranu jako významný biotop řady vzácných a chráněných živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 168 do 181 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.8. 1999 s platností od 15.9. 1999 (nařízení 1999-08-30-3/99, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jde o úžasné lužní území se vší nepřístupností. Procházet se tu znamená něco jako prodírat se tropickou džunglí. Vegetaci se tady mimořádně daří, například netýkavky žláznaté tu dorůstají výšky až 4 metrů, jinde v České republice nevídané. Topoly bílé tvoří mohutná společenství, žijící si svým životem. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců živočišné říše: hrouzek běloploutvý, bobr evropský, kulík říční, pisík obecný, břehule říční, ledňáček říční. Přístupnost sem je nevalná, ale pro milovníky divokých luhů je zde doslova pastva pro jejich duši.


Cesta k chráněnému území je poměrně přímá, zato však typicky lužní, plná bláta.
1
Koruny jasanů bývají v luzích poměrně vysoko.
2
Slunce v luzích proniká poměrně dost obtížně až na zem.
3
Byla tu těžká mechanizace, o čemž nás dostatečně přesvědčí hluboká vyjetá kolej.
4
Takové pozemní porosty příliš zemi nezpevní a při velké vodě se tu vždy snadno mění zemský povrch.
5
Černý bez je tu zralý již na počátku srpna.
6
Lužní průzor.
7
Duby to tu nemají zrovna snadné, rostou příliš pomalu a bývají utlačovány rychleji rostoucími rostlinami všech výšek.
8
Takto vypadá holosečí vytěžený luh. Zdali je to však správný postup, o tom by se pravděpodobně dalo s úspěchem pochybovat.
9
Veliká olše na pokraji lužní holoseče.
10
Netýkavky žláznaté tu dosahují až čtyřmetrové výšky a obyčejný smrtelník si pod nimi připadá dosti malicherný.
11
Kus topolové větve je sám o sobě ohromný. Jaký asi musel být vlastní kmen?.
12
Na větvích topolů je vidět, že rostly ve velké boční konkurenci.
13
Lišejník na sluníčku příliš neprospívá.
14
Detail květu netýkavky žláznaté.
15
Někdy tu houští připomíná džungli.
16
Malý lužní palouček.
17
Když Slunce vehementně zasvítí do luhu, je to silný impuls pro růst rostlin, které sem patří i nepatří.
18
Menší netýkavka žláznatá.
19
Slunce v horních patrech lužních topolů.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Váté písky (2 km) | Oskovec II (2 km) | Písečný rybník (11 km) | Horky (11 km) | Očovské louky (11 km) | Kolébky (13 km) | Losky (14 km) | Háj u Lipova (14 km) | Ježovský lom (14 km) | Hošťálka (14 km) | Medlovický lom (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!