Očovské louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Očovské louky o rozloze 34,81 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy v sousedství okresního města Hodonín. Předmět ochrany: Ochrana velmi cenných ploch z hlediska fytocenologického (silaetum pratensis), na poměrně malé ploše zde nacházejí poslední útočiště ohrožené druhy flóry a fauny ČSFR. Hlavním motivem ochrany jsou kriticky ohrožené druhy mokřadních rostlin a vodních a mokřadních ptáků. Lokalita je navržena k ochraně mezinárodní konvence o mokřadech (tzv. Ramsarskou konvencí). Udávaná nadmořská výška je od 163 do 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.6. 1990 (1990-06-27-neověřená kopie, Okresní národní výbor v Hodoníně). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Velice příjemná louka v sousedství Hodonína, kde se dá nejen odpočinout očím v zeleném prostředí pod modrou oblohou, ale též spatřit nádherné přírodní scenérie, především v malých remízcích a na okraji lesa. Jakožto mokřadní louka je spíše sušší, ale přítomnost vrb dokládá, že se tu vlhkost střídá. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: česnek hranatý, žluťucha slatinná, pryšec bahenní, violka nízká, hvozdík pyšný. Dá se doporučit k návštěvě v každém období. Přístupnost sem je velice solidní.


Příjezdová cesta k chráněnému území od chatové osady Perunské.
1
Že jde o mokřadní louku, lze za suchých období usuzovat především podle přítomnosti vrb.
2
Babí léto s kouzlem pavučin ve zvláštních světelných podmínkách.
3
Pohled přes Očovské louky na Perunské.
4
Velice zajímavé scenérie najdeme na kraji lesa.
5
Tlející stromy patří k přirozenostem.
6
Okraje louky lemují rákosiny.
7
Luční krásy jsou nepřeberné.
8
Přirozeně popadané a ulámané stromy.
9
Mechem obrůstající kořání.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stupava (5 km) | Skařiny (8 km) | Horky (9 km) | Oskovec II (9 km) | Váté písky (10 km) | Osypané břehy (11 km) | Nivky za Větřákem (11 km) | Písečný rybník (11 km) | Stibůrkovská jezera (17 km) | Losky (20 km) | Hošťálka (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!