Ptačí ostrovy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Ptačí ostrovy o rozloze 10,29 ha se nachází v severovýchodní části města Chrudim v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Říční tok Chrudimky s přilehlými náhony lemovaný zbytky lužních porostů, břehovými a suťovými porosty na svažitých pozemcích. Předmětem ochrany jsou dále významná hnízdiště chráněných druhů ptactva, zejména unikátní havraní kolonie, hnízdiště ledňáčka říčního, žluv hajních a dalších druhů ptactva a obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je od 242 do 258 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1997 s platností od 1.9. 1997 (nařízení 1997-07-04-1/1997, Okresní úřad Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Východní Polabí (15), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3).

Jedná se o ostrovy, vzniklé po vykopání pravobřežních náhonů řeky Chrudimky a jejich blízké okolí. Součástí chráněného území je městský park Střelnice. Vyskytují se zde mimo jiné tyto živočišné druhy: havran polní zhruba 400 hnízd, žluva hajní, ledňáček říční. Z rostlinných druhů informační cedule vybírá: blatouch bahenní, dymnivka dutá, křivatec žlutý. Přístup sem je snadný, je to uvnitř města. Ovšem skládka v dolní, tedy severní části zajisté čest ochraně přírody nedělá. Stojí za to sem přijít, vidět tolik hnízdících havranů není možné široko daleko.


Úřední a informační cedule na západním okraji chráněného území.
1
Hezký kontrast zeleně ve stínu a zeleně na Slunci oproti průzračně modré obloze.
2
Splav na rozvětvení pravobřežních náhonů Chrudimky v parku Střelnice.
3
V levé části splav pouští vody nejvíce.
4
Jsme zhruba uprostřed chráněného území, pravobřežní náhon Chrudimky to má ještě kousek do mateřské řeky.
5
Sud tento zdá se býti jakýmsi polotovarem pro ptačí hnízdo.
6
V parku Střelnice se dá chodit po pěšinách a často se sem chodí zejména venčit psy, ale pozor, zde více, než v jiných parcích platí s prominutím citace z písničky: „A vaše saka vám posere pták“.
7
Ranní Slunce si nachází cestu mezi stromy v parku Střelnice.
8
Mohutný topol bílý v parku Střelnice, ovšem právě tento strom dokáže z člověka energii doslova sát.
9
Hnízdo vrány na topolu bílém v parku Střelnice.
10
Dřevěná sova jako by patřila na Ptačí ostrovy.
11
Dvojice poněkud zvednutých pařezů se zdá býti později přivezená.
12
Havran na jasanu.
13
Dub se štíhlou korunou.
14
Havran jako by letěl střemhlav dolů vedle kolonie hnízd.
15
Když se havrani vyplaší, létají jako pomatení.
16
Čtvero barev listí ze čtyř druhů stromů, máme tu dub, jasan, habr a topol.
17
Uschlý pahýl napadený choroši vybízí k sednutí kolem letící ptáky.
18
Takto vypadá park Střelnice jako skutečný městský park.
19
Dřevořezba snad přestárlé sovy.
20
Lávka přes pravobřežní náhon Chrudimky v parku Střelnice.
21
Dolní část parku Střelnice.
22
Kačer na pravobřežním náhonu Chrudimky v parku Střelnice.
23
Čtvero havranů na větvi topolů sedících.
24
Havranpírko, neboli havraní pírko.
25
Most přes pravobřežní náhon Chrudimky v parku Střelnice nedlouho po zvednutí se Slunce.
26
Část pravobřežního náhonu Chrudimky v parku Střelnice odevzdává své vody zpět do mateřské řeky.
27
Hra barev za Slunce i stínu v parku Střelnice.
28
Dolní část parku Střelnice viděná od potrubního mostu přes Chrudimku.
29
Dřevěný altán v parku Střelnice.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:47:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Habrov (3 km) | Na skalách (5 km) | Hrobka (7 km) | Farář (8 km) | Strádovské Peklo (9 km) | Krkanka (11 km) | Kaštanka (12 km) | Vápenice (13 km) | Labiště pod Opočínkem (15 km) | Mělické labiště (16 km) | Baroch (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!