Baroch / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Baroch o rozloze 31,40 ha se nachází zhuba mezi obcemi Srch a Hrobice, jinak též mezi městy Pardubice a Hradec Králové v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Ochrana významného rybníku, v dnešní době již značně zazemněného, a okolních lučních a lesních společenstev. Hlavním předmětem ochrany je zachovat významnou ornitologickou lokalitu, tvořenou rybníkem a rozsáhlými porosty rákosin, stejně jako slatinné louky s mnoha ohroženými a silně ohroženými druhy rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 223 do 224 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.12. 1997 s platností od 1.1. 1998 (nařízení 1997-12-12-2/97, Okresní úřad Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o území, kde byl v době Pernštejnského budování vystavěn rybník, který byl v Josefských reformách zčásti zazemněn. Nyní je to taková malá oáza klidu, ovšem v sousedství rychlostní komunikace mezi krajskými městy je toho klidu o poznání méně, než dříve. Voňavý les chvílemi borový a chvílemi mokřadní ovšem dokáže dodat klid do duší, dobou tak ovlivněných všudypřítomným shonem. Území je solidně dostupné, vede přes něj turistická trasa a lze jej doporučit k navštívení.


Mechem a lišejníkem obrostlý strom n území bývalého rybníka.
1
Slunce se na počátku května ještě dostává poměrně snadno přes listy stromů, které ovšem každým dnem rostou a stíní víc a víc.
2
Uschlý kmen stále stojící borovice, napadený dřevokaznými larvami.
3
Mladý borový výhonek.
4
Rozevřená, na zemi ležící borová šiška již splnila svůj životní úkol.
5
Husté porosty v Barochu.
6
Zajímavé klonění borovice ke dvěma sestrám.
7
Dvojhra zelených odstínů v suchém luhu, za který lze považovat místo, kde stával dříve rybník, zvaný Baroch.
8
Na borovém vývratu snadno poznáme, že podloží je tu písčité,a č tu stával rybník.
9
Dvojí lesní patro.
10
Cesta mezi mladými borovicemi v Barochu.
11
Lesní rozcestí v Barochu.
12
Lesní cesta přes Baroch se žlutou turistickou značkou.
13
Borový pařez po vývratu.
14
Cesta přes mladý a starší les.
15
Cesta na okraji lesa, vedle mokré louky.
16
Severozápadní cíp Barochu.
17
O tom, že louka v severozápadním cípu Barochu je mokrá, nemůže být pochyb, inu stával tu rybník.
18
Jasná zeleň na severozápadním cípu Barochu.
19
Jedna z mnoha cest přes Baroch.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:38:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Tůň u Hrobic (2 km) | Hrozná (5 km) | Bohdanečský rybník (8 km) | Přesypy u Rokytna (8 km) | Roudnička a Datlík (9 km) | Císařská studánka (10 km) | Žernov (11 km) | Labiště pod Opočínkem (12 km) | Černá stráň (12 km) | Sítovka (12 km) | U Sítovky (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!