Santon / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Santon o rozloze 6,59 ha se nachází zhruba 0,5 km jihozápadně od obce Tvarožná v okrese Brno-venkov a je bezprostředně spjat s bojištěm bitvy u Slavkova. Předmět ochrany: Úzkolisté suché trávníky, vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí, suché křoviny nelesního prostředí a suťové lesy s hojným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 242 do 295 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.12. 1979 (1979-12-27-usnesení, Okresní národní výbor Brno-venkov). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-XIX-603-7, Okresní národní výbor Brno-venkov), 24.9. 2014 s platností od 1.1. 2015 (nařízení 2014-09-24-40/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3), Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Kopec Santon, zvaný dříve také Padělek, či Tvaroženský kopec, je spojován více se samotnou bitvou, než s ochranou přírody. Kaple Panny Marie Sněžné a výhled na bojiště k tomu svádí i na jeho vrcholu. Držme se však té přírody. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kostřava waliská, kosatec nízký, koniklec velkokvětý, pryskyřník ilyrský, lomikámen trojprstý, kavyl tenkolistý, kavyl vláskovitý, starček celolistý, kozinec vičencový, dřín obecný, chrpa chlumní, lomikámen cibulkonosný, divizna fialová, večernice smutná, česnek žlutý, zvonek moravský, skalník černoplodý, skalník celokrajný, hvozdík kartouzek Pontederův, prvosenka jarní, třešeň křovitá, břek obecný. Cesta je sem dobře vyšlapaná a je tu hezky, ať sem přijdeme z jakéhokoliv důvodu. Rozhodně to tu stojí za laskavou návštěvu.


Kopec Santon, zvaný dříve také Padělek, či Tvaroženský kopec, poznáme bezpečně podle kaple Panny Marie Sněžné.
1
Informační cedule na jižním okraji chráněného území.
2
Severozápadní výhled z pod Santonu k Velaticím.
3
Střední borovice na jihozápadní straně Santonu oproti překrásně modré svatováclavské obloze.
4
Pod vrcholkem Santonu z jihozápadní strany.
5
Malá louka v jihozápadním svahu Santonu.
6
Jsme na jihozápadním svahu Santonu.
7
Pohled ze Santonu k Velaticím.
8
Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu se pomalu vynořuje, pokud přicházíme nejschůdnější cestou od jihozápadu.
9
Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu je hezky barevně vydařená.
10
Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu čelním pohledem.
11
Boční pohled na kapli Panny Marie Sněžné na Santonu dává vyniknout jak červené a bílé kaple, tak i nádherně modré svatováclavské obloze.
12
Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu v celé své kráse.
13
Jihovýchodní svah kopce Santon.
14
Jihozápadní pohled ze Santonu nám dává spatřit dálnici, Podolí, též vzadu východní části Brna.
15
Severozápadní svah Santonu je křovím porostlý sráz.
16
Nahoře na Santonu.
17
Tvarožná je sice Santonu nejblíže, však za křovím není příliš dobře vidět.
18
Skalkový detail uchycení mechů a lišejníků na slepenci.
19
Přiblížený pohled na Santon z východní strany od silnice nedaleko Tvarožné.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:43:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Velatická slepencová stráň (do 1 km) | Vinohrady (do 2 km) | Horka (3 km) | Návrší (3 km) | Velký Hájek (3 km) | Andělka a Čertovka (4 km) | U staré vápenice (5 km) | Velký Hornek (6 km) | Jeskyně, Pekárna (6 km) | Stránská skála (6 km) | U Brněnky (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!