U Staré Vápenice / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Staré Vápenice o rozloze 7,80 ha se nachází na levém břehu Říčky, severozápadně od brněnské městské části Líšeň směrem na Ochoz u Brna v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Geomorfologicky cenné území s původními geobiocenózami lesních porostů a výskytem některých vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 275 do 365 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-vyhláška, Okresní národní výbor Brno-venkov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 24.11. 2009 s platností od 18.12. 2009 (nařízení 2009-11-24-2/2009, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravský kras (70), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o severozápadní zalesněný svah s občasnými skalními výstupy. Po dolní i horní hranici vedou cesty. V samotném lese se dá chodit s trochou rozvahy po partyzánských pěšinách. Turistické atrakce tu nenajdeme, ale to nic nemění na tom, že je tu hezky.


Cesta po levém břehu Říčky pod chráněným )zemím U Staré Vápenice.
1
Klonící se úřední cedule napovídá, že jsem na hranici chráněného území.
2
Slunce proniká lesem spíše méně, ale stačí to k rozeznání vnějších hraničních znaků chráněného území.
3
Habr je strom většinou štíhlý, málo pevný, spíše do vlhčích poloh, zde jich je dost.
4
Tlející větev obrostlá mechem ve svahu na slunečním ostrůvku.
5
Pata habrových dvojčat.
6
Habry se ženou za světlem.
7
Mechem obrostlý osamělý kámen uprostřed habrového lesa.
8
Pata dvojice buků.
9
Buková habřina výše ve svahu.
10
Osamělá borovice v bukové habřině.
11
Sluncem zalité listy ve stinném lese.
12
Mechem obrostlé kameny.
13
Početná skupinka habrů si vlastně navzájem konkuruje v honbě za světlem.
14
Pevná pata buku zalitá slunečními paprsky.
15
Šnečí ulita na suchém klacíku držící.
16
Mrtvý šnek, mrtvý klacík, život je prostě koloběh.
17
Habrový kmen v prudkém svahu nejspíše dojde přirozenému naplnění svého osudu.
18
Mechem obrostlý padlý kmen habru.
19
Uhnilý padlý bukový kmen je již tak suchý, že o něj ani mech příliš nestojí.
20
Kopytník zpestřuje zemní patro lesa.
21
Menší a větší trs mechu.
22
Habřiny bývají fádní.
23
Sluneční fleky v kamenitém mechem obrostlém lesním svahu.
24
Členitý bukový kmen nahoře na svahu.
25
Pahýl bukového kmene nahoře na svahu.
26
Habrový pata na lesním terénním zlomu.
27
Lesní terénní zlom.
28
Cesta pod chráněným územím po levém břehu Říčky, kde je nyní padlý kmen coby přirozená lávka.
29
Chráněné území U Staré Vápenice je prostě zalesněný svah.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:18:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Velký Hornek (do 1 km) | U Brněnky (do 2 km) | Zadní Hády (2 km) | Jeskyně, Pekárna (3 km) | Hádecká planinka (3 km) | Velká Klajdovka (3 km) | Kavky (4 km) | Obřanská stráň (4 km) | Vinohrady (5 km) | Velatická slepencová stráň (5 km) | Kněžnice (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!