Stránská skála / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Stránská skála o rozloze 15,54 ha se nachází na stejnojmenném návrší, na východním okraji města Brno v městské části Židenice v podčásti Juliánov směrem k městské části Slatina v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Izolovaný výchoz jurských vápenců, s četnými skalními stěnami a krasovými jevy včetně jeskyní; porosty travino-bylinné vegetace s dřevinami tvořené zejména společenstvy vápnitých nebo bazických skalních trávníků, panonských skalních trávníků, polopřirozených suchých trávníků a facií křovin na vápnitých podložích, subpanonských stepních trávníků a chasmofytické vegetace vápnitých skalnatých svahů; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů koniklec velkokvětý a lněnka rolní, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů kudlanka nábožná, netopýr velký a vrápenec malý, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 250 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.3. 1978 (1978-03-23-neověřená kopie, Národní výbor města Brna). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 20.4. 1989 s platností od 1.5. 1989 (vyhláška 1989-04-20-vyhláška, Národní výbor města Brna), 4.7. 2013 s platností od 1.8. 2013 (vyhláška 2013-07-04-205/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1), Pracká pahorkatina (VIIIA1F), Západní Vněkarpatské sníženiny (VIIIA).

Jedná se o velice pěkné návrší, kde byl v minulosti těžen kámen a pozůstatky povrchového lomu si žijí svým vlastním životem. Informační cedule uvádí výskyt rostlinného druhu koniklec velkokvětý a živočišného druhu netopýr velký. Je odtud báječný rozhled na Brno i část bojiště bitvy u Slavkova. Celé je to tu takové živé a milé a rozhodně za návštěvu stojící.


Příchod k chráněnému území z míst zvaných U zahrádek.
1
Turistický rozcestník U zahrádek.
2
Třezalka v den sv. Jana, to je doslova symbol.
3
Vystupující skála podél pěšiny.
4
Skála na hřebeni je částečně obrostlá lišejníkem.
5
Jen nízké křoví brání v pořádném výhledu ze Stránské skály.
6
Zábradlí je na nebezpečných místech nanejvýš potřebné.
7
Pěšina se zábradlím na Stránské skále.
8
Rozvíjející se bodlákové poupátko.
9
Kvetoucí bodlák má své neodolatelné kouzlo.
10
Trs hadince obecného na Stránské skále.
11
Východní výhled ze Stránské skály.
12
Kolmá vápencová stěna vznikla bezesporu těžbou.
13
Suchá louka nahoře na Stránské skále.
14
Na Stránské skále je nádherně, je tu výhled na všechny strany.
15
Hadinec obecný využívaný s jistou mírou opatrnosti při zánětu trávícího ústrojí.
16
Kolmý pohled dolů po lomové vápencové stěně.
17
Přehled přes prostor bývalého lomu.
18
Za mladým jeřábem je svět.
19
Trigonometrický bod s turistickým rozcestníkem na ochranné konstrukci.
20
Turistický rozcestník Stránská skála na ochranné konstrukci trigonometrického bodu.
21
Mapa do kamene vyrytá na vrcholu Stránské skály.
22
Terasovitý severozápadní výhled ze Stránské skály.
23
Mraky střídají modrou oblohu, svétlo střídá stín, prostě svět se točí.
24
Po lomu na Stránské skále zůstala kolmá stěna.
25
Areál firmy Zetor, výrobce traktorů, působí stále dost majestátně.
26
Na areál firmy Zetor narazíme v okolí Stránské skály pohledem skoro všude.
27
Pohled na chráněné území Velká Klajdovka ze Stránské skály přes areál firmy Zetor a sídliště Líšeň.
28
Vyježděná cesta pčes dno bývalého lomu.
29
Trs čilimníku.
30
Cesta po dně lomu na Stránské skály je samý kámen až balvan.
31
Souška třešně na dně bývalého lomu u Stránské skály.
32
Stránská skála je romantické místo v Brně.
33
Ze Stránské skály je vidět na Brno jako na dlani, nejblíže jsou Juliánov a Židenice za komíny pak chráněné území Bílá hora.
34
Střechy hal v areálu firmy Zetor.
35
Bílá hora za dvojicí továrních komínů.
36
Odkvetlá růže šípková.
37
Tolice setá okrašluje suché louky na Stránské skále.
38
Skála pod trigonometrickým bodem na vrcholu Stránské skály.
39
Pěšina v bývalém lomu a v pozadí kolmá vápencová stěma.
40
Snad by mohlo jít o komonici.
41
Osamělý kus vápence pod kolmou stěnou.
42
Vápencová kolmá stěna Stránské skály.
43
I v kolmých stěnách se může chytat vegetace.
44
Boční pohled na vápencová kolmou stěnu Stránské skály.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:14:48 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bílá hora (do 2 km) | Velká Klajdovka (3 km) | Kavky (3 km) | Černovický hájek (4 km) | Rájecká tůň (4 km) | Velký Hájek (4 km) | Hádecká planinka (4 km) | Návrší (4 km) | Obřanská stráň (4 km) | Andělka a Čertovka (4 km) | Horka (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!