Velatická slepencová stráň / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Velatická slepencová stráň o rozloze 1,72 ha se nachází jižně od obce Velatice, jinak též severovýchodně od města Šlapanice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Teplomilná stepní společenstva na kulmských slepencích s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 243 do 296 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.6. 1951 (výnos 1951-06-05-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 24.9. 2014 s platností od 1.1. 2015 (nařízení 2014-09-24-39/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje), 14.1. 2016 s platností od 1.2. 2016 (vyhláška 2016-01-14-25/2016, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o křovisky porostlou skalnatou západní stráň v sousedství bojiště bitvy u Slavkova. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: dub letní, habr obecný, kosatec nízký, koniklec velkokvětý, pryskyřník ilyrský, lomikámen trojprstý, kavyl sličný, kavyl tenkolistý, kavyl Ivanův, kavyl vláskovitý, kozinec dánský, kozinec vičencový, zvonek boloňský, dřín obecný, chrpa chlumní, oman oko Kristovo, len tenkolistý, zlatovlásek obecný, řebříček panonský, řebříček štětinolistý, česnek žlutý, zvonek moravský, třešeň křovitá, hvozdík kartouzek Pontederův, večernice smutná, prvosenka vyšší, prvosenka jarní, sesel roční, sesel fenyklový, sesel sivý, křivatec maličký, pryšec mnohobarvý, čilimník poléhavý. Dostat se sem dá solidně, ale turistické atrakce tu pohledáme. Přesto může milovníkům moravských strání toto místo přijít vhodné k navštívení.


Pole pod chráněným územím v rovinatém údolí potoka Rokytnice.
1
Informační a úřední cedule pod chráněným územím.
2
Východní strana slepencové stráně.
3
Pěšina nahoru je sice vyšlapaná, ale stabilitu by tu poutník jen stěží hledal.
4
Uschlá trnka v trnkovém keři.
5
Malý travnatý flek na jižní straně slepencové stráně.
6
Listy se začínají na podzim zbarvovat.
7
Uchycení borovice ve slepencové stráni je poměrně stabilní.
8
Pohled do koruny menší borovice v slepencové stráni.
9
Pod vrcholem slepencové stráně.
10
Slepenec hodně slepený, mechem dílem porostlý, Sluncem dílem osvětlený.
11
Pohled z vrcholu slepencové stráně na silnici ve směru Velatice – Jiříkovice.
12
Slunce za křovím na vrcholu slepencové stráně působí doslova fantasticky.
13
Úřední cedule na horní hraně slepencové stráně nám jasně říká, že jsme v chráněném území.
14
Velatická slepencová stráň a za ní obec Velatice.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:43:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vinohrady (do 1 km) | Santon (do 1 km) | Horka (2 km) | Návrší (3 km) | Velký Hájek (3 km) | Andělka a Čertovka (3 km) | U staré vápenice (5 km) | Velký Hornek (5 km) | Jeskyně, Pekárna (6 km) | Stránská skála (6 km) | U Brněnky (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!