Velký hájek / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Velký hájek o rozloze 2,56 ha se nachází mezi městem Šlapanice a obcí Bedřichovice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Remízek s teplomilnou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 230 do 265 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.12. 1984 (1984-12-22-neověřená kopie, Okresní národní výbor Brno-venkov). Poté ještě došlo k 1 přehášení 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-XIX-603-7, Okresní národní výbor Brno-venkov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Geomorfologická jednotka, geomorfologická jednotka: CHOPAV, CHOPAV: teplá 2 (T2).

Jak již název napovídá, jedná se o malý lesík nad silnicí, s vyhlídkovou loučko nahoře. Je odtud hezky vidět na západ až severozápad. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, lomikámen trojprstý, pryskyřník ilyrský, divizna fialková, lomikámen cibulkatý, dřín obecný, medovník meduňkolistý, zvonek boloňský, oman oko Kristovo, zlatovlásek obecný, chrpa Triufeniho, lilie zlatohlávek, plamének přímý, lýkovec jedovatý, zvonek klubkatý, prvosenka jarní, modřenec chocholatý, česnek žlutý, čilimník položený, křivatek maličký, ostřice maličká, růže galská, pryšec mnohobarvý, višeň křovitá, kavyl vláskovitý, zapalice žluťuchovitá. Procházky tu jsou pěkné, klid obstojný. Může být hezké navštívit toto místo.


Silnice mezi Bedřichovicemi a Šlapanicemi tvoří západní hranici chráněného území.
1
Lesní pěšina ve svahu.
2
Chabé Slunce stěží prosvítá přes vážně nahnuté stromy.
3
Smyčka z kořene může být pastičkou i pro nepozorného průchozího.
4
Mechem obrostlý, hodně nahnutý habr.
5
Sluneční ostrůvek na jinak spíše tmavém lesním podloží.
6
Sluncem osvětlená a mechem porostlá pata stromu.
7
Mladý dub prožívá poprvé ve svém životě podzimní zabarvení listí.
8
Pěšina přes Velký Hájek.
9
Čnící uříznutá železná trubka v betonové patce je pravděpodobně pozůstatek po nějaké ceduli.
10
Dvojice buků, ohnutý méně a ohnutý více.
11
Pěšina je tu poměrně dost prošlapaná.
12
Dub ještě velkým pamětníkem není, ale za pár stovek let může být vše jinak.
13
Duby a habry na Velkém Hájku.
14
Rozcestí nahoře na Velkém Hájku.
15
Malá loučka nahoře na Velkém Hájku.
16
Nahoře na Velkém Hájku je malá vyhlídka.
17
Uschlý dub nahoře na Velkém Hájku.
18
Lavička na malé loučce nahoře na Velkém Hájku.
19
Silnice od Šlapanic k Bedřichovicím, vpravo se nachází chráněné území Velký Hájek.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:42:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Návrší (do 1 km) | Andělka a Čertovka (do 1 km) | Horka (do 1 km) | Vinohrady (2 km) | Velatická slepencová stráň (3 km) | Santon (3 km) | Stránská skála (4 km) | Bílá hora (5 km) | Velká Klajdovka (6 km) | U staré vápenice (6 km) | Černovický hájek (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!