Velký Hornek / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Velký Hornek o rozloze 27,86 ha se nachází na pravém břehu Říčky, severozápadně od brněnské městské části Líšeň směrem na Ochoz u Brnav okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů šípákových doubrav, které jsou v některých případech nejsevernější lokalitou výskytu některých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 275 do 427 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 2003 s platností od 30.1. 2004 (vyhláška 2003-12-31-1/2003, Správa CHKO Moravský kras). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravský kras (70), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o jihovýchodní zalesněný svah s několika cestami, přičemž shora lze přijít na vyhlídku Hornek. Informační cedule uvádí výskyt rostlinného druhu: koniklec velkokvětý. Z živočišných druhů je uváděn: jasoň dymnivkový. Říčka v dolní části dodává místu krasový dojem, což sem skutečně patří. Je zde velice hezky a místo lze doporučit k návštěvě.


Velký Hornek pohledem přes údolí Říčky.
1
Osiřelý dosti štíhlý dub.
2
Osamělý mechem obrostlý balvan.
3
Odpolední Slunce za balvanem v lesním svahu.
4
Usychající bukový list.
5
Mladé buky ženou do výšky.
6
Bukový pahýl vedle živého bratra.
7
Bukové listy na rozhraní slunečního svitu a stínu.
8
Habroví sourozenci.
9
Ojedinělá stébla kostřavy jsou zalita slunečními paprsky.
10
Slunce se již brzy dotkne lesního hřebene.
11
Většímu habru již dohasíná životní síla.
12
Pěšina suchým údolím.
13
Úřední a informační cedule k chráněnému území Velký Hornek.
14
Uschlá buková větev leží na svahu.
15
Kamenitý svah.
16
Mechem obrostlý balvan.
17
Náhodně spadlé větve vytváří rovnoběžky, za nějaký ten měsíc zde může být zcela jiná tichá scenérie.
18
Vrcholky stromů a keřů.
19
Sotva patrná pěšina.
20
Kamenitý terén výše nad Říčkou.
21
Kouzelná vrcholová scenérie.
22
Torzo mladého buku.
23
Nádherný výhled údolím Říčky.
24
Dozrávající šípky.
25
V okolí hřebene a na něm se udrží především keře.
26
Pohled přes šípkový keř na údolí Říčky.
27
Balvan vápenec obrůstá lišejníky.
28
Osamělý šípkový keř.
29
Dvojice mladých buků bojuje o život zakořeněna ve vápencových škvírách.
30
Přízemní detail mechu na kameni.
31
Šnečí ulita bez života.
32
Vyvrácený buk již dávno bez známek života.
33
Tlející bukový kmen.
34
Slunce pronikající lesním houštím.
35
Svazek živých bukových kmenů.
36
Sluneční svit putuje podle přesných pravidel bez přesné předpovědi, jaké vytvoří lesní scenérie.
37
Vysychající pravobřežní přítok Říčky s popadanými kmeny.
38
Říčka pod chráněným územím.
39
Čočkovitý ostrůvek v Říčce.
40
Za Říčkou se nachází chráněné území Velký Hornek.
41
Cesta po levém břehu Říčky, za chráněným územím Velký Hornek.
42
Říčka pod Velkým Hornekem.
43
Úřední a informační cedule k chráněnému území Velký Hornek.
44
Rozlučme se s chráněným územím Velký Hornek.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:18:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U staré vápenice (do 1 km) | U Brněnky (do 2 km) | Zadní Hády (do 2 km) | Jeskyně, Pekárna (3 km) | Hádecká planinka (3 km) | Velká Klajdovka (3 km) | Kavky (4 km) | Obřanská stráň (4 km) | Vinohrady (5 km) | Kněžnice (5 km) | Velatická slepencová stráň (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!