Střečkův kopec / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Střečkův kopec o rozloze 0,11 ha se nachází na úpatí Bílých Karpat, zhruba 2 km nad obcí Blatnice pod sv. Antonínkem v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Jediný známý odkryv a současně typová lokalita nově vymezované litostratigrafické jednotky – Antoníneckého souvrství. Ve slínovcích a vápencích odkrytých v lůmku byla určena mikrofauna a vápnitý nanoplankton stáří kampán – maastricht. Tyto vrstvy byly popsány jako křídový tektonický útržek začleněný do bělokarpatského příkrovu. Cílem ochrany je zachování stávajících výchozů, jako typové lokality pro další studium a její velký význam pro korelaci flyšového pásma rakouských Alp a Západních Karpat. Udávaná nadmořská výška je od 350 do 360 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.11. 1994 s platností od 22.12. 1994 (vyhláška 1994-11-28-6/94, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bílé Karpaty stepní (19), geomorfologická jednotka: Vizovická vrchovina (IXE2).

Je to takové hezké, ba až romantické místo, s výhledem na kostel sv. Antonínka a také na rozsáhlý moravský úval, směrem na jihozápad a na Bílé Karpaty na jihovýchod. Vinice směrem k Blatnici jistě také potěší nejednu duši. Dá se zde nádherně odpočinout, ale turistické atrakce tu nehledejme. Místo je dobře přístupné pěšky i na kole, tedy pro ty, co jim menší kopec nevadí.


Cesta podél severní hranice chráněného území s výhledem do rozsáhlých moravských úvalů.
1
Informační cedule se nachází v severozápadním rohu chráněného území.
2
Že jde o pozůstatky lomu je zřejmé, stejně jako to, že lom zarůstá.
3
Uhnilá signalizační tyč k trigonometrickému bodu.
4
Dívat se Slunci do tváře z bývalého lomu přes mladý strom může být překrásné.
5
Vleže se pozoruje Slunce úplně překrásně, ještě tak cítit tu luční vůni z obrázku...
6
Pohled do lomu shora, ze strany východní.
7
Všimli jste si kostela zasvěcenému svatému Antonínku? Je u něj křížová cesta.
8
Pohled přes lom do rozsáhlých rovin, Blatnice pod sv. Antonínkem je za hranou.
9
Pohled do koruny stromu dává člověku naznačit, jaký je malý.
10
Plazivé jahodníky přerůstají volně pohozené zbytky kdysi těženého kameniva.
11
Volně s pohybující tráva na slabém větru dává pocit svobody.
12
Bodláčí je sice na svetru nemilé, ale pro oči je to pohled krásný.
13
Rozhraní louky a kamenného povrchu je domovem mnoha druhů rostlinstva.
14
Vratiče se tu vyznačují sytou žlutou barvou.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Háj u Louky (5 km) | Hloží (5 km) | Háj u Lipova (6 km) | Lázeňský mokřad (8 km) | Zahrady pod Hájem (8 km) | Kolébky (10 km) | Tůň u Kostelan (11 km) | Koukolky (16 km) | Osypané břehy (16 km) | Kanada (16 km) | Oskovec II (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!