Kanada / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kanada o rozloze 20,79 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy zhruba 4 km na sever od okresního města Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Ochrana bohatého výskytu ohrožené flóry a fauny typické pro tůně a slepá ramena inundačních území řek. Udávaná nadmořská výška je 180 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.3. 1998 s platností od 24.3. 1998 (nařízení 1998-03-09-1/1998, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Úžasné slepé rameno řeky Moravy, v lesích ukryté, dobře přístupné. Vyřádí se tu zejména rybáři, na koupání to je jistě slabší. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý, kosatec žlutý, žabrník jitrocelový, šmel okoličnatý, zevar vzpřímený, štípatka střelolistá. Zástupci živočišné říše: rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronohý, ropucha obecná, užovka obecná, užovka podplamatá, stužkonoska vrbová, stužkonoska olšová, stužkonoska modrá, černoproužka topolová, páchník hnědý, kovařík rezavý, zlatohlávek skvostný, roháč obecný. Je to tu takové milé, dá se vřele doporučit k návštěvě.


Vycházející Slunce se opírá do listí topolů na opačném břehu slepého ramene.
1
Dřevěné molo nevalné kvality jistě spolehlivostí neoplývá.
2
Severní část slepého ramene Kanada.
3
Když sluneční paprsky hledají cestu přes listí.
4
Přírodní rezervace Kanada připravila příchozí neustále se měnící lužní scenérie.
5
Topol bílý padl v Kanadě.
6
Přirozenost tu není příliš narušována a tak topol bílý je postupně stravován pod hladinou slepého ramene.
7
Jižní část slepého ramene Kanada.
8
Břečťan již vcelku udusil svého hostitele a záhy nebude mít z čeho žít.
9
Odpočívadlo před přírodní rezervací Kanada při příjezdu od Jarošova.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Trnovec (do 2 km) | Tůň u Kostelan (9 km) | Lázeňský mokřad (10 km) | Na Letišti (10 km) | Břestecká skála (11 km) | Budačina (11 km) | Záskalí (12 km) | Barborka (12 km) | Komínky (13 km) | Koukolky (13 km) | Kolébky (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!