Tůň u Kostelan / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Tůň u Kostelan o rozloze 1,23 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy oproti obci Kostelany nad Moravou v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Ochrana významného mokřadního biotopu, jedné z posledních lokalit kotvice plovoucí na okrese Uh. Hradiště. Udávaná nadmořská výška je 175 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.12. 1997 s platností od 18.1. 1998 (nařízení 1997-12-18-7/1997, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o zvenčí poměrně nenápadné chráněné území, tvořené slepým ramenem Moravy a jeho břehy. Přístup sem je možný dokonce i autem, to ovšem od města Kunovice, protože most od Kostelan je osazen zajímavými dopravními značkami. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: kotvice plovoucí, voďanka žabí, stulík žlutý, šípatka střelolistá, šáchor hnědý, zevar vzpřímený, orobinec širokolistý, rozrazil potoční, kosatec žlutý, rákos obecný, jasan úzkolistý, topol bílý, javor babyka, bez černý, brslen evropský. Zástupci živočišné říše: strašidélko znamenaté, šídlo rákosní, šídlo tmavé, vážka červená, vážka jarní, stužkonoska vrbová, kozlíček vrbový, rosnička zelená, skokan skřehotavý, skokan štíhlý, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná, ropucha zelená, čolek obecný, ještěrka obecná, užovkla obecná, užovka podplamatá, ledňáček říční, potápka malá, slípka zelenonohá, lyska černá, strakapoud velký, linduška lesní, slavík obecný, pěnice podkřovní. Potkáme tu plno rybářů, pro které to tu je opravdu nádherné. Ovšem i pro jakékoliv jiné milovníky přírody je tu moc hezky.


Informační cedule v severní části chráněného území.
1
Přímo přes tůň vedou dráty. Všimli jste si také?.
2
Topol bílý je tu velice hojným stromem a mnohdy dosahuje úctyhodných rozměrů.
3
Poklidné zákoutí patří v takových tůních k běžným jevům.
4
Netýkavky žláznaté ještě před květem.
5
Pod křovím je temno, zato za křovím o sluneční svit není nouze.
6
Leknínový ostrůvek v průzoru mezi křovím.
7
Nejbližší cesta od Kostela sem vede po mostě přes Moravu a pak po polní cestě.
8
Uvítací cedule u cesty a mohutná vrba nad ní.
9
Se sluncem vypadá leknínový ostrůvek mezi křovím hezčí.
10
Hezký rybářský flek zůstal momentálně neobsazen.
11
Pod vrbou se k vodě dá také dostat.
12
Vrbové trojče.
13
Vratiče podél cesty lemují pobřežní křoví.
14
Vesnice Kostelany leží za řekou Moravou, které obrysy vzadu vidí jen zkušené oko.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Lázeňský mokřad (3 km) | Kolébky (4 km) | Koukolky (6 km) | Kanada (9 km) | Břestecká skála (10 km) | Barborka (10 km) | Trnovec (10 km) | Střečkův kopec (11 km) | Medlovický lom (11 km) | Holý kopec (11 km) | Maršava (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!