U Banínského viaduktu / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Banínského viaduktu o rozloze 1,06 ha se nachází zhruba 10 km jižně od města Svitavy, při železniční trati ve směru na Letovice v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Silně ohrožený druh střevíčník pantoflíček rostoucí v lesních porostech. Udávaná nadmořská výška je od 404 do 420 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.8. 2013 s platností od 15.1. 2014 (nařízení 2013-08-22-4/2013, Krajský úřad Pardubického kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Svitavský úval (63h), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jde o smrkový les na západním svahu, na první pohled ničím pozoruhodný, už proto stojí za to pohled druhý. Vede tudy lesní cesta a dostat se sem dá snadno od silnice Banín - Březová nad Svitavou. V blízkosti protéká řeka Svitava. Informační cedule uvádí výskyt rostlinného druhu střevíčník pantoflíček jako hlavního předmětu ochrany. Déle jsouu uváděny tyto živočišné druhy: ťuhýk obecný, veverka obecná, ještěrka živorodá a netopýr vodní. Turistických atrakcí bychom tu pohledali, ovšem pro milovníky všedních krás moravské přírody tu zajisté bude co k nadýchnutí.


Klády na louce mezi železniční tratí a chráněným územím.
1
Informační cedule k chráněnému území.
2
Celé chráněné území je vlastně smrkový sázený les, místy v prudším svahu s jinými porosty.
3
Klacek na okraji cesty.
4
Malý smrk ze semene vzešlý.
5
Šišky na mechu.
6
Pár listnatých stromků oživuje jinak fádní smrkový les.
7
Spáleniště u smrkového pařezu.
8
Hromada klestí po dřevorubcích.
9
Dřevorubcův klín po pokáceném smrku.
10
Svah s mladými buky.
11
I uvnitř lesa to na podzim hraje barvami.
12
Žlutozelené bukové listy oživují temný smrkový les.
13
Kořeny smrku ve svahu zachyceném.
14
Pampeliškové mlíčí ve smrkovém lese nebývá až tak častým jevem.
15
Vybělalá ulita po hlemýždi.
16
Dřevokaznými larvami načatý smrk se brání smůlou.
17
Datlové i žluvy měli ve smrku jistě co hledat a trochu to prohloubili.
18
Podzimní lesní detail s šiškou a houbami.
19
Muchomůrka zkrášlí každé prostředí.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:02:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pod skálou (16 km) | Hradisko (18 km) | Králova zahrada (18 km) | Švařec (19 km) | Psí kuchyně (19 km) | Nad koupalištěm (22 km) | Ochoza (23 km) | Křižník (23 km) | Durana (24 km) | Pohorská louka (24 km) | Svratka (24 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!