Medlánecká skalka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Medlánecká skalka o rozloze 0,34 ha se nachází v severní části města Brna, v městské části Medlánky, blízko silnice, která se dále měmí na cestu k letišti, v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Lokalita silně ohroženého rostlinného druhu koniklece velkokvětého ve stabilizované populaci zbytku přirozeného rostlinného společenstva s výskytem teplomilných a geografických významných druhů. Udávaná nadmořská výška je od 272 do 294 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.10. 1998 s platností od 1.1. 1999 (vyhláška 1998-10-01-21/1998, Magistrát města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o pozůstatek malého kamenolomu za okrajem medlánecké zástavby. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: brslen evropský, svída krvavá, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, koniklec velkokvětý, pavinec modrý a růže šípková. Z živočišných druhů jsou uvávěni: strakapoud jižní, ťuhýk obecný, rehek zahradní, krutihlav obecný, lejsek šedý, ještěrka obecná a modrásek nejmenší. Patří to tu ke krásným maličkým místům v Brně, která většinou mineme bez povšimnutí. Zde však zastávka pozorovatele přírody jistě za to stojí.


Úřední a informační cedule na severním okraji chráněného území.
1
Ranní Měsíc nad okrajem Medlánecké skalky.
2
Výhled na Babu z Medlánecké skalky.
3
Loňský šípek nepadá a letošní již sílí.
4
Romantické bodláčí na Medlánecké skalce.
5
Poněkud poničený plastový mezník v trávě na Medlánecké skalce.
6
Boční pohled na sráz na Medlánecké skalce.
7
Orosené jablíčko na Medlánecké skalce.
8
Třezalka na Medlánecké skalce.
9
Popínavé rostliny se drží Medlánecké skalky.
10
Úřední cedule na východním okraji chráněného území.
11
Medlánecká skalka pohledem odspodu.
12
Ranní Slunce mezi borovicemi na Medlánecké skalce.
13
Pěšina nahoře na Medlánecké skalce.
14
Tráva na Medlánecké skalce moc vláhy nemá.
15
Sprintující hlemýžď na trávní překážkové dráze na Medlánecké skalce.
16
Zrádné skalní propadliny na Medlánecké skalce.
17
Pohled dolů z na Medlánecké skalky.
18
Boční pohled na na Medláneckou skalku.
19
Lišejníky obrostlý balvan na Medlánecké skalce.
20
Skalní zlom na Medlánecké skalce.
21
Skalní výčnělek na Medlánecké skalce.
22
Zrádný sráz na na Medlánecké skalce.
23
Odbočka ze silnice k k Medlánecké skalce.
24
Medlánecká skalka pohledem ze silnice průzorem mezi stromy.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:59:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Medlánecké kopce (do 1 km) | Žlíbek (do 2 km) | Mniší hora (2 km) | Soběšické rybníčky (3 km) | Skalky u Přehrady (4 km) | Pekárna (5 km) | Šiberná (5 km) | Údolí Kohoutovického potoka (5 km) | Březina (6 km) | Babí doly (6 km) | Žebětínský rybník (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!