Medlánecké kopce / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Medlánecké kopce o rozloze 11,81 ha se nachází v severní části města Brno v KÚ Medlánky a Královo Pole v okrese Brno - město. Předmět ochrany: Přírodní lokalita stepního charakteru s význačnými rostlinnými a živočišnými druhy. Udávaná nadmořská výška je od 290 do 337 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška 1987-12-10-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o dvojici kopců, kde je vše tak trochu jinak, než to vypadá. Velký Medlánecký kopec se oficiálně jmenuje Střelecký kopec. Dříve ležel na katastru Medlánek, dnes však patří do Králova Pole. Malý Medlánecký kopec se oficiálně zve Medlánecký kopec a leží na katastru Medlánek. Mezi oběma kopci se nachází sedlo, kterým vede cesta a také vedení VVN. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: černohlávek velkokvětý, hvozdík kartouzek, len tenkolistý, psineček tuhý, ostřice úzkolistá, koniklec velkokvětý. Z živočišných druhů je uváděn motýl pestrokřídlec podražcový. Přístup sem je poměrně solidní a místo je to dosti navštěvované, o čemž svědčí odpadky a ohniště, obojí navzdory zdravému rozumu i úřednímu zákazu. Místo je to ovšem hezké a výhledy nádherné. Rozhodně se sluší jej doporučit k návštěvě.


Úřední cedule při příchod pod Velký Medlánecký kopec.
1
Rozcestí pěšin pod Velkým Medláneckým kopcem.
2
Pěšina, které vede z Velkého Medláneckého kopce.
3
Jižní svah Velkého Medláneckého kopce.
4
Pěšina vedoucí od jihu na vrchol Velkého Medláneckého kopce.
5
Pod vrcholem Velkého Medláneckého kopce máme výhled na Brno.
6
Některé kameny vyvstávají ze země.
7
Užší pěšina nás vede na vrchol Velkého Medláneckého kopce.
8
Pod vrcholem Velkého Medláneckého kopce se na jižní straně nachází mnoho tajných zákoutí.
9
Vrchol Velkého Medláneckého kopce od jihu.
10
Kvítí pod vrcholem Velkého Medláneckého kopce.
11
Květena pod vrcholem Velkého Medláneckého kopce.
12
Výhled na Brno z vrcholku Velkého Medláneckého kopce.
13
Skruž na vrcholu Velkého Medláneckého kopce pravděpodobně ukrývá trigonometrický bod, ale příliš návštěvníků rovná se příliš odpadu, to platilo vždy. Ještě asi delší dobu potrvá, než se do podvědomí lidí dostane přirozené, moderně zvané ekologické smýšlení.
14
Kus chleba na vrcholu Velkého Medláneckého kopce, jistě se nestihne rozpadnout.
15
Ohniště na vrcholu Velkého Medláneckého kopce jistě není legální.
16
I na vrcholu Velkého Medláneckého kopce se může budovat marketing.
17
Je na každém, jak naloží s vyplývající informací, že na vrcholu Velkého Medláneckého kopce kdosi vypil pivo značky Radegast.
18
Vajgl od cigarety vypadá na uschlé trávě kolem vrcholu Velkého Medláneckého kopce vypadá tak trochu děsivě.
19
Vrchol Velkého Medláneckého kopce, který má oficiální název Střelecký.
20
Romantický pohled na Slunce před ohýbající se trs trávy na vrcholu Velkého Medláneckého kopce.
21
Pohled z pod vrcholu Velkého Medláneckého kopce přes sedlo na Malý Medlánecký kopec.
22
Turistické rozcestí pod severní stranou Velkého Medláneckého kopce.
23
Severní cesta k vrcholu Velkého Medláneckého kopce a přímo na ni mířící sluneční paprsek.
24
Sedlem mezi Medláneckými kopci vede vedení velmi vysokého napětí 110 kV.
25
Slunce za mraky nad Medláneckými kopci a obloha rozříznutá letadlem.
26
Turistický rozcestník pod Malým Medláneckým kopcem.
27
Cesta z vrcholu Malého Medláneckého kopce k sedlu.
28
Velký Medlánecký kopec pozorovaný z Malého Medláneckého kopce.
29
Severozápadní výhled z vrcholu Malého Medláneckého kopce na letiště Brno Mediánky.
30
Pohled z Malého Medláneckého kopce n asedlo a severní část Velkého Medláneckého kopce.
31
Vlnící se tráva na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
32
Hra Slunce a mraků na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
33
Úřední a informační cedule pod vrcholem Malého Medláneckého kopce.
34
Pěšina dolů na východní straně Malého Medláneckého kopce.
35
Květena na Malém Medláneckém kopci.
36
Květ na Malém Medláneckém kopci.
37
Rozmanitá květena na Malém Medláneckém kopci.
38
Jižní pohled na Brno z Malého Medláneckého kopce.
39
Východní pohled na Brno z Malého Medláneckého kopce.
40
Keřík a stromek na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
41
Trigonometrický bod na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
42
Skalka na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
43
Šípkový keř na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
44
Pohled odspoda na skalku na vrcholu Malého Medláneckého kopce.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:55:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Medlánecká skalka (do 1 km) | Žlíbek (do 2 km) | Mniší hora (2 km) | Soběšické rybníčky (3 km) | Skalky u Přehrady (3 km) | Pekárna (5 km) | Údolí Kohoutovického potoka (5 km) | Šiberná (6 km) | Žebětínský rybník (6 km) | Kamenný vrch (6 km) | Březina (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!