Vodopády Stříbrného potoka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka o rozloze 1,40 ha se nachází zhruba 2 km jihozápadně od osady Nýznerov v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Geomorfologicky význačné území, které nemá v Rychlebských horách obdoby. Udávaná nadmořská výška je od 495 do 540 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.5. 1965 (1965-05-25-usnesení, Okresní národní výbor Šumperk). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Rychlebská vrchovina (73a), geomorfologická jednotka: Rychlebské hory (IVC5).

Je to překrásné místo nad soutokem s Bučinským potokem, plné stříbrných peřejí a tůní jak z pohádky. Samotné vodopády jsou malé kaskádové a pohled na ně je krásný snad ze všech stran. Pěkné dřevěné turistické odpočívadlo dokreslí kouzelnou přirozenost tohoto zpola zapomenutého místa, které lze doporučit k návštěvě jak pro milovníky krásné přírody, tak pro vnímavé duše. A že je tu hezky za slunečna i mlhy, o tom není nejmenších pochyb.


Pěkné odpočívadlo a informační cedule na konci veřejně přístupné asfaltové silnice za obcí Nýznerov.
1
Informační cedule nás ujišťuje, že jsme dorazili k chráněnému území.
2
Malá kamenná hráz na Stříbrném potoce zachytává divoké tání.
3
Zaplavované místo nad hrází.
4
Stříbrný potok mezi Nýznerovskými vodopády a kamennou hrází.
5
Skalní balvany ve svahu nad levým břehem Stříbrného potoka.
6
Stříbrný potok (vpravo) přijímá Bučinský potok.
7
Mezi balvany se hezky skáče.
8
Stříbrný potok je hezká bystřina.
9
V srdci soutoku Stříbrného a Bučinského potoka.
10
Kapradí romanticky stíní nejnižší stupeň Nýznerovských vodopádů.
11
Není pochyb o původu jména Stříbrného potoka.
12
Pohled od nejnižšího stupně Nýznerovských vodopádů na soutok Stříbrného a Bučinského potoka.
13
Nýznerovské vodopády jsou kaskádou ne nijak vysokou, ale zato překrásnou.
14
Schody na pravém břehu Stříbrného potoka nám umožní bezpečně obejít Nýznerovské vodopády.
15
Bučinský potok je pravostranným přítokem Stříbrného potoka a má také podobný ráz.
16
Detail uchycení kořání ve svahu nad soutokem Stříbrného a Bučinského potoka.
17
Zajímavý most nad Bučinským potokem.
18
Pěkná turistická odpočívárna nad Nýznerovskými vodopády.
19
Tudy se dá dostat k horní části Nýznerovských vodopádů.
20
Nenahýbejte se prosím.
21
O krásné detaily tu není nouze.
22
Jeden v vyšších stupňů kaskády Nýznerovských vodopádů.
23
Voda je tu pořádně studená, zato však čistá a průzračná.
24
Opatrnosti tu nikdy nezbývá.
25
Přirozený most přes Stříbrný potok pro odvážné.
26
Pařez nahoře nad Nýznerovskými vodopády.
27
Další z odvážných pohledů do skalní rozsedliny, kudy proudí Stříbrný potok.
28
Nejhornější část Nýznerovských vodopádů.
29
Od Nýznerovských vodopádů pokračuje asfaltová cesta na Klínovou boudu, ale není zde povolen vjezd motorových vozidel až na výjimky.
30
Most přes Bučinský potok shora.
31
Bučinský potok nad soutokem se Stříbrným potokem.
32
Zde tvoří asfaltová cesta jihovýchodní hranici chráněného území.
33
Jedna z informačních cedulí nad Stříbrným potokem.
34
Nádherný kamenný vodníček střeží Stříbrný potok a čeká na svůj živý protějšek.
35
Mlžné odpoledne v místech, kde Stříbrný potok vstupuje k vodopádům.
36
První, zatím jen malý, propad vodopádů.
37
Mlžný pohled shora na horní část Nýznerovských vodopádů.
38
Strmý pohled dolů ze skály na jedno z vývařišť Nýznerovských vodopádů.
39
Do prostřední části Nýznerovských vodopádů se dá sestoupit po schodech.
40
Úřední cedule nás informuje o stupni ochrany území.
41
Je to zvláštní, jedna cedule téže organizace nám říká, že se místo jmenuje Vodopád Stříbrného potoka a je v nadmořské výšce 488 m, ale jiná cedule téže organizace, viz dále...
42
Je to zvláštní, jedna cedule téže organizace nám říká, že se místo jmenuje Nýznerovské vodopády a je v nadmořské výšce 495 m, ale jiná cedule téže organizace, viz předešlé...
43
Hukot jednoho ze středních stupňů Nýznerovských vodopádů jako prostupoval i do fotografie. Mimochodem, je tu úžasné koupání, voda tu trochu víří, je jako živá.
44
Pod převisem nad Nýznerovskými vodopády.
45
Strom se zachytil na prudkém srázu nad Nýznerovskými vodopády a věru nemá snadný život.
46
Trochu nebezpečný pohled dolů na Nýznerovské vodopády.
47
Strmý pohled přes mechy a mladý smrk shora na Nýznerovské vodopády.
48
Most přes Bučinský potok je zajímavý mimo jiné i tím, že pod ním bylo ponecháno lešní na klenbu.
49
Soutok Stříbrného potoka a Bučinského potoka pohledem po proudu Bučinského potoka.
50
Bučinský potok těsně nad soutokem se Stříbrným potokem.
51
Padlý kmen leží přes srdce soutoku Stříbrného a Bučinského potoka.
52
Kořání padlého stromu v Bučinským potoce, vrchol stromu zasahuje do Stříbrného potoka.
53
Ze soutoku Stříbrného a Bučinského potoka jako by šly úžasnou vodní energií prosycené stavy.
54
Stříbrný potok krátce po přibrání Bučinského potoka.
55
Voda proudí prudce přes kameny Stříbrného potoka.
56
Padlé kmeny smrků jako dělaly zužovací nájezd na Stříbrném potoce.
57
Stříbrný potok padá dolů do mlhy.
58
Soutok Stříbrného potoka a Bučinského potoka pohledem shora přes vývrat.
59
Kamenná hráz na Stříbrném potoce.
60
Jak vidno kamenná hráz na Stříbrném potoce má pouze zachytit nejdivočejší vodní masu.
61
Mělká je nádrž nad kamennou hrází na Stříbrném potoce.
62
Propustky kamennou hrází na Stříbrném potoce jsou využity jen na své dolní hranici.
63
Smrk na levém břehu Stříbrného potoka si se svými kořeny našel cestu, jak s uchytit za mohutným balvanem.
64
Sjezd k Nýznerovským vodopádům může posloužit spíše jen zřídka, po úřední ceduli n rozcestí zbyla jen deska.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:28:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zatopený lom Hadec (3 km) | Borový (6 km) | Píšťala (7 km) | Jeskyně Na Pomezí (7 km) | Skalka pod Kaní horou (7 km) | Venušiny misky (10 km) | Račí údolí (11 km) | Niva Branné (11 km) | Františkov (14 km) | Filipovické louky (15 km) | Pod Slunečnou strání (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!