Skalka pod Kaní horou / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Skalka pod Kaní horou o rozloze 0,12 ha se nachází zhruba 1 km západně od obce Tomíkovice, na dohled od silnice mezi městy Žulová a Javorník v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Nejtypičtěji a nepravidelněji vyvinuté izolované žulové skály na území žulovského plutonu, na níž je možno studovat vliv puklinatosti žuly na zvětrávání a morfologii. Udávaná nadmořská výška je od 382 do 386 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.6. 1987 s platností od 16.6. 1987 (vyhláška 1987-06-16-vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (74a), geomorfologická jednotka: Žulovská pahorkatina (IVD2).

Už pouhý vstup na nás zanechá silný vjem, který způsobuje genius loci, přičemž jej výrazně posiluje nedaleká Kaní hora. Zkamenělou obří rodinu uprostřed jen bohapustý materialista může pokládat za prostý geologický útvar. Ačkoliv není známá žádná pověst, vztahující se ke zkamenělé rodině, přesto citlivé duše ví a nepotřebují vysvětlení. Monogramy na hlavách rodičů mohou sice skrytě něco znamenat, ale spíše je lze považovat za podpisy návštěvníků, kteří si váží hlavně sebe. Přístup sem je možný od Kaní hory, nebo od Tomíkovic, ale valný jistě není. Toto překrásné a tajuplné místo lze doporučit k návštěvě především pro vnímavé duše.


Z jižní strany vypadá chráněné území spíše jako remízek, než jako skalka.
1
Zkamenělá rodina jistě dala jméno chráněnému území. Ačkoliv se k ní žádná známá pověst nevztahuje, přesto na vnímavého člověka dýchne doba dávno minulá, kdy na Zemi ještě žili obři. Jenže dnes lidé věří jen tomu, co přímo vidí a ani to jim vždy nestačí...
2
Pohled geologa zajisté není ten samý jako pohled romantika.
3
Na hlavách zkamenělých rodičů.
4
Ví někdo co znamená vytesaný nápis P SCH? Snad monogram neukázněného...
5
Ví někdo co znamená vytesaný nápis T. W.? Snad monogram neukázněného s lehkou nápovědou o zemi jeho původu...
6
Hlava zkamenělého dítěte.
7
Faldíky zkamenělých rodičů.
8
Mezi zkamenělými rodiči se člověk neprotáhne.
9
Zkamenělá rodina zůstala uprostřed bukového remízku.
10
Vzhledem ke kamennému okolí může zkamenělou rodinu považovat za geologický výtvor snad jen zapřisáhlý materialista.
11
Je tu i jakáž takáž ochrana pomocí cedulí.
12
Buky mají úplně jinak dlouhý životní cyklus, než kameny.
13
Jako by cedule chránila...
14
Krátká lesní cesta na severozápadě chráněného území.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:29:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Borový (2 km) | Zatopený lom Hadec (4 km) | Venušiny misky (4 km) | Píšťala (5 km) | Vodopády Stříbrného potoka (7 km) | Račí údolí (8 km) | Vidnavské mokřiny (10 km) | Jeskyně Na Pomezí (10 km) | Chebzí (15 km) | Niva Branné (18 km) | Rejvíz (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!