Račí údolí / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Račí údolí o rozloze 62,04 ha se nachází zhruba 3 km na jihozápad od města Javorník, pod hradem Rychleby v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Přírodě blízké ekosystémy, reprezentované zejména lesními společenstvy (především kyselými a květnatými bučinami, suťovými lesy, údolním jasanovo-olšovým luhem, bory a jejich vzájemnými přechody), společenstvy silikátových skal a drolin i společenstvy vázanými na vodní tok Račího potoka; typy přírodních stanovišť - bučiny asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreálné Evropy a chasmofytická vegetace silikátových a skalnatých svahů. Udávaná nadmořská výška je od 338 do 545 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.7. 1998 s platností od 20.7. 1998 (nařízení 1998-07-01-1/1998, Okresní úřad Jeseník). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 28.11. 2013 s platností od 31.12. 2013 (nařízení 2013-11-28-17/2013, Krajský úřad Olomouckého kraje), 12.11. 2015 s platností od 29.12. 2015 (nařízení 2015-11-12-14/2015, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Rychlebská vrchovina (73a), Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (74a), geomorfologická jednotka: Rychlebské hory (IVC5), Travenská hornatina (IVC5B).

Jedná se o překrásné romantické údolí, které dříve žilo bohatým společenským životem, po kterém tu zůstala již jen tančírna, jako připomínka toho, jak se časy mění. Celé údolí je prostoupeno velice silným energetickým nábojem, panuje tu úžasný genius loci, na toto místo se prostě nezapomíná. Za návštěvu stojí, jak Čertovy kazatelny, opředené legendou, tak zřícenina hradu Rychleby. Je tu velice nádherně a tak celé toto území, jakož i širší okolí, rozhodně stojí lze doporučit návštěvě.


Přístupová cesta od Javorníka a most přes Račí potok.
1
Odlesk slunečních paprsků v Račím potoce.
2
Tančírna, jedna z nejkrásnějších staveb v okolí, postavená v letech 1906 – 1907. V době před druhou světovou válkou tu panoval velice čilý společenský ruch, o čemž svědčí existence 5 výčepních zařízení. Časy se však mění a co bylo již není, zůstaly jen vzpomínky, na dobu mládí maminky, co znala z vyprávění babičky, jak tu dívky vily věnečky.
3
Zpětný pohled od Račího údolí na cestu k Javorníku.
4
Úřední cedule, v křoví ukrytá.
5
Zbytky ohleduplné regulace Račího potoka.
6
Choroši porostlé torzo buku.
7
Typický pohled tady se srázem na jedné straně a potokem na straně druhé.
8
Malá pravobřežní niva Račího potoka.
9
Pojďme s vydat hledat raky v Račím potoce.
10
Kapky na lopuchových listech na břehu Račího potoka.
11
Slunce za štíhlým dubem.
12
Jeden z mostů přes Račí potok.
13
Nádherná bystřina, tak lze chvílemi vidět Račí potok.
14
Mechem porostlá kamenná navigace mezi silnicí a Račím potokem.
15
Úřední cedule ohraničuje chráněné území na straně západní.
16
Sluncem osvětlené paty smrků.
17
Překrásná smyčka, jako dokázal vytvořit smrkový kořen.
18
Pohled do koruny bukového siamského dvojčete.
19
Jeden z mnoha místních dubů.
20
Takový kus skály se zdá být lidmi opracovaný.
21
Cesta v severní části chráněného území.
22
Šálkova cesta, pamětní kámen.
23
Pohled shora, z místa zvaného Čertovy kazatelny na Račí údolí.
24
Tak odtud se nejspíše kdysi díval čert.
25
Ohniště v Čertových kazatelnách.
26
Račí údolí shora.
27
Kolmý pohled dolů z místa zvaného Čertovy kazatelny.
28
Na skalách se dokáže uchytit i strom, ale o ideálních podmínkách k životu tu nemůže být řeč.
29
Ojedinělý pohled od místa, zvaného Čertovy kazatelny na nížinu kolem řeky Nysy.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalka pod Kaní horou (8 km) | Zatopený lom Hadec (9 km) | Borový (10 km) | Vodopády Stříbrného potoka (11 km) | Venušiny misky (12 km) | Píšťala (13 km) | Vidnavské mokřiny (15 km) | Jeskyně Na Pomezí (17 km) | Králický Sněžník (21 km) | Niva Branné (22 km) | Chebzí (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!