Černý Orel / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Černý Orel o rozloze 221,32 ha se nachází severně od obce Nový Vestec, zhruba 2 km východně od města Stará Boleslav v okrese Mladá Boleslav. Předmět ochrany: Část nivy řeky Jizery s výskytem řady naturových biotopů listnatých lesů či nivních luk a trávníků, dále živočišný druh modrásek bahenní včetně jeho biotopu. Udávaná nadmořská výška je od 172 do 187 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 15.4. 2013 s platností od 22.6. 2013 (nařízení 2013-04-15-4/2013, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolní Pojizeří (12), Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Chráněné území leží v lesním komplexu zvaném Zelená Bouda. Je poznat, že tu stávaly dříve mokřejší habřiny, ale řeky Labe a Jizera byly regulovány, les byl přesázen a tak tu najdeme převahu dubu a sem tam nějakou tu borovici. Je tu klidno, ostatně podobně jako v okolí. Přístup sem je snadný, ale pro krásu či něco k vidění, či něco jiného lze toto území sotva k návštěvě doporučit.


O dub opřená informační cedule již skoro žadoní o opravu.
1
Nepříliš dokončená elektrická budka rozhodně svůj účel v chráněném území neplní.
2
Přímá lesní silnice po jižním okraji chráněného území.
3
Jeden z mnoha dubů zřejmě pochází z hromadné výsadby.
4
Romantické zákoutí s pavučinou v chráněném území Černý orel.
5
Mechové zátiší na pařezu.
6
Několikerá zralost ostružin.
7
Ze stromů tu převažují duby.
8
Ojedinělý polom, duby takto málokdy popadají.
9
Sluneční flek u paty stromu v Černém orlu.
10
Mykologické zátiší v Černém orlu.
11
Dub s sousedství borovic.
12
Sluneční palouček u mohutné borovice.
13
Tráva na slunečním paloučku je taková větší než ve stíněném okolí.
14
Mohutná borovice ční k nebesům mezi dubovými sousedy.
15
Pahýl dubové soušky ční nebezpečně ve výši kolen.
16
Borovice svými barvami oživují dubové porosty.
17
Les je zde spíše suchý, ale podrosty se mohou zdát býti lužními.
18
Loňský dubový list a borová šiška na mechovém zátiší.
19
Dubové trojče tak trochu připomíná ruskou trojku.
20
Mladý dub, ohnutý jako luk tvoří jakýsi lesní mostík.
21
Zátiší se slunečním flekem, mechem a lišejníkem.
22
Úřední cedule vymezuje chráněné území.
23
Lesní cesta po východní hranici chráněného území Černý orel.
24
Lesní Slunce za ojedinělou břízou v Černém orlu.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:39:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Lipovka - Grado (3 km) | Hluchov (3 km) | Hrbáčkovy tůně (5 km) | Vrť (10 km) | Jiřina (12 km) | Mydlovarský luh (14 km) | Písčina u Tišic (14 km) | Pražský zlom (16 km) | Černínovsko (18 km) | Písčina u Tuhaně (18 km) | Písečný přesyp u Píst (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!