Mydlovarský luh / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Mydlovarský luh o rozloze 154,93 ha se nachází v nitru táhlého pravotočivého oblouku řeky Labe, jižně od obce Šnepov, asi 1 km na východ od obce Ostrá a asi 2 km na jihozápad od obce Kostomlaty nad Labem v okrese Nymburk. Předmět ochrany: Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; přechodová rašeliniště a třasoviště; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie; hořavka duhová ve slepých ramenech a komplexu meandrujícího potoka a dále zvláště chráněné druhy vázané na vyjmenované biotopy. Udávaná nadmořská výška je od 178 do 188 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.6. 1989 (1989-06-23-neověřená kopie, Okresní národní výbor Nymburk). Poté ještě došlo k 1 přehášení 29.7. 2013 s platností od 28.9. 2013 (nařízení 2013-07-29-20/2013, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jedná se jeden z největších zachovalých českých luhů, čemuž zajisté pomáhá příhodná poloha území, které nestojí v cestě žádné liniové stavbě, jako například Libický luh. Uprostřed území stojí zřícenina hradu Mydlovary a jistě není bez zajímavosti, že přesně jižním směrem se nachází menhir, o jehož původu není mnoho známo. Přes Mydlovarský luh vede dost cest, po severní straně jej obtéká Farský potok. V nitru luhu najdeme spoustu tůní a tůněk s vodou čistou i hnijící. Když máme správné podmínky, tak tu pro komáry ani nevydržíme, ale takové je to ve všech luzích, nejen těch českých. Informační cedule mimo jiné uvádí výskyt pěstovaného dubu slavonského. Místo je to velice krásné a lze jej doporučit k návštěvě, možná nejlépe na kole.


Pěšina v Mydlovarském luhu.
1
Tak jako v každém luhu i zde zuří neustálý boj o světlo.
2
Lesní okraj.
3
Křivého dříví v lese je nejvíce, tak praví přísloví.
4
Po celém Mydlovarském luhu najdeme bezpočet takových malých tůněk.
5
Slunce kouzlí se svými paprsky i uvnitř luhu.
6
Lekníny mají na takovém místě výborné životní podmínky.
7
Slunce se odráží v lužní tůni.
8
Písčité dno jedné z tůní.
9
Přes Mydlovarský luh vede spousta cest.
10
Je krásné mít hlavu v oblacích a zároveň stát nohama na zemi.
11
Jen průtočná voda se udrží v lužních podmínkách průzračná.
12
Hladina vody tu značně kolísá.
13
Je zřejmé, že se tu přece jen jezdí.
14
A některé cesty zarůstají...
15
Lužní rozcestí.
16
Jen málo topolů tu opravdu zesílí.
17
Pohled proti proudu Labe s Mydlovarským luhem po levé ruce.
18
Cesta mezi řekou Labe a Mydlovarským luhem.
19
Sluncem zalité koruny topolů.
20
Vratiče na jižním okraji chráněného území.
21
Listí okolních stromů stíní hladinu tůně.
22
Labe v místě, kde je posilněno vodami z Mydlovarského luhu.
23
Ocelová lávka přes Farský potok v západní části Mydlovarského luhu.
24
Labe pod Mydlovarským luhem.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:22:28 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vrť (4 km) | Písečný přesyp u Píst (6 km) | Hrbáčkovy tůně (9 km) | Lipovka - Grado (11 km) | Lom u Radimi (12 km) | Stráň u Chroustova (13 km) | Sládkova stráň (14 km) | Černý orel (14 km) | V jezírkách (17 km) | Písečný přesyp u Osečka (17 km) | Hluchov (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!