Oskovec II / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Oskovec II o rozloze 2,83 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy pod soutokem s řekou Velička, zhruba v trojúhelníku mezi městy Strážnice a Bzenec a obcí Ratíškovice, nejblíže přístupné od obce Petrov v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Ochrana starého lužního lesa na levém břehu Moravy. Les je tvořen jasanem úzkolistým a hostí významnou hnízdní kolonii čápů bílých a volavek popelavých. Udávaná nadmořská výška je 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.12. 1991 (1991-12-01-neověřená kopie, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Luh tento jest poněkud tvrdším a sušším, tedy nedrží se tu moc vody v sušších obdobích. Jeho jihovýchodní hranici tvoří levobřežní hráz řeky Moravy, takže se dá snadno identifikovat. Uvnitř je hezky, ač možná v místech, vzdálenějších od řeky, poněkud jednotvárně. Přístupnost sem je solidní, pro milovníky lužních krás lze doporučit k návštěvě.


Rozcestí u Oskovce, pohled s chráněným územím v zádech směrem na Rohatec.
1
Jihozápadní hranice chráněného území.
2
Levobřežní hráz Moravy, les za ní je chráněným územím.
3
Levobřežní hráz Moravy je také hranicí chráněného území.
4
Sluneční světlo proniká do lesa na mnoha místech, však vidět se dá bezpočtem způsobů.
5
Zvedněme hlavu vzhůru a pohleďme Slunci do očí.
6
Dubové listí Sluncem zalité.
7
Pro jednoho kouzlo babího léta, pro jiného pohled ležícího střelce.
8
Pohled z hezkého lesa n monokulturu dozrávajících slunečnic.
9
Duby tu prastaré zajisté nejsou, ale na jejich kráse to zajisté nic neubírá.
10
Dubový podhled.
11
Osvícený úřad s produktem dřevokazných larev.
12
Typický úkaz v chráněném území přírody, holinka zpola uříznutá.
13
Poměrně dobře schovaný skokan ani netuší, že požívá úřední ochrany.
14
Nabažme se té krásy, které kolem je plno.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Váté písky (2 km) | Osypané břehy (2 km) | Očovské louky (9 km) | Horky (11 km) | Písečný rybník (11 km) | Stupava (14 km) | Kolébky (15 km) | Háj u Lipova (15 km) | Losky (15 km) | Hošťálka (16 km) | Ježovský lom (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Masáže Brno | Kraniosakrální terapie | Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Historické povídky | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2020 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!