Barborka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Barborka o rozloze 7,19 ha se nachází 2,5 km na severozápad od obce Buchlovice, jinak též mezi městy Uherské Hradiště a Koryčany v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Zachování starého porostu dubové bučiny a pískovcových skalních útvarů. Udávaná nadmořská výška je od 280 do 320 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.6. 1994 s platností od 10.7. 1994 (vyhláška 1994-06-10-2, Okresní úřad Uherské Hradiště). Poté ještě došlo k 1 přehášení 21.3. 2001 s platností od 5.4. 2001 (nařízení 2001-03-21-4/2001, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Když se budeme držet psaných údajů, tak informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, dub zimní, dub letní, habr obecný, lípa srdčitá, javor babyka, strdivka jednokvětá, třtina rákosovitá, blka bělavá, lipnice hajní, svízel vonný, tolita lékařská, kokořík vonný, řeřišničík písečný. Z živočišných druhů jsou uváděni: zlatohlávek skvostný, roháč obecný, zdobenec, krajník hnědý, tesařík piluna, martináček bukový, okáč pýrový, žluva hajní, včelojed lesní, holub doupňák, křepelka polní, datel černý, lejsek malý, krkavec velký. Okolí kaple svaté Barbory a hradu Buchlova je vůbec tak krásnou oblastí, že slova nestačí k popisu. Rozhodně se dá doporučit k návštěvě zdaleka nejen pro své přírodní krásy, ale také pro neuvěřitelně silný duchovní náboj těchto míst.


Pěšina na Barborku od strany východní od Břestecké skály.
1
Buková souška poblíž Čertova sedla.
2
Choroš už téměř vyčerpal energii z bukové soušky poblíž Čertova sedla.
3
Malý a velký kamenný zub poblíž Čertova sedla.
4
Vysoká borovice se tyčí k nebo v sousedství vysokého balvanu.
5
Jeden z hřbetních balvanů v sousedství buku poblíž Čertova sedla.
6
Mladé dubové křoví kolem paty mateřského dubu.
7
Lehce vlnitá borovice poblíž Čertova sedla.
8
Východní výhled od Čertova sedla, znatelný je např. Velehrad.
9
Uschlá buková větev ve slunečním ostrůvku.
10
Souška mezi zelenými listy.
11
Pěkná pěšina přes Čertovo sedlo.
12
Sluncem prosvětlená pěšina přes Čertovo sedlo.
13
Turistické odpočívadlo pod Barborkou.
14
Východní hranice chráněného území Barborka.
15
Romantická pěšina k Barborce.
16
Pohled shora po pěšině k Barborce.
17
Nádherný přímý modřín pod Barborkou.
18
Těsně pod Barborkou se již sklon pěšiny zmírňuje.
19
Průzor mezi velkými balvany vypadá jak uměle vytvořená cesta.
20
Bukové dvojče pod Barborkou.
21
Z jistého pohledu může balvan pod Barborkou vypadat jako stolová hora.
22
Díry do kamenů pod Barborkou stěží vznikly erozí.
23
Kaple svaté Barbory, vzniklá pravděpodobně ve 13 .století, přestavěná do dnešní podoby v letech 1672 – 1673 zejména na popud Hanuše Zikmunda z Petřvaldu.
24
Erb Hanuše Zikmunda z Petřvaldu a jeho manželky Anny Marie Serényiové nad vchodem do kaple svaté Barbory.
25
Malá louka u kaple svaté Barbory, se sochou Madony.
26
Socha Madony u kaple svaté Barbory pohledem ze zadní strany.
27
Socha Madony s dítětem u kaple svaté Barbory.
28
Škvíra mezi hospodářskými stavením u kaple svaté Barbory, zde někde stávala kdysi poustevna.
29
Pěšina mezi Barborkou a hradem Buchlov.
30
Malé letadlo brázdí oblohu nad Barborkou.
31
Hrad Buchlov za rozkvetlou třešní, pod kterou zrovna nedochází k políbení nad které na světě není.
32
Kopec Modla, na kterém s nachází Barborka, pohledem přes louhu od hradu Buchlov.
33
Pěšina po jižní straně kopce Modla k místu zvaném Pod Barborkou.
34
Jedna o úředních cedulí pod Barborkou.
35
Bizardní soužití kořenů pod Barborkou.
36
Velice vlnitý buk pod Barborkou.
37
Na jižní straně kopce Modla se nad pěšinou střídají Slunce a stín.
38
Slunce za bukovými listy na pěšině pod Barborkou.
39
Bukové kořání drží nepříliš pevně spojené kamení u pěšiny pod Barborkou.
40
Štíhlá přímá borovice vedle své pokroucené sestry.
41
Rozcestí jako ty vidle pod Barborkou.
42
Pamětní cedule pod Barborkou je věnována upomínce na tragické úmrtí někdejší majitelky Buchlovického panství Marie Terezie Petřvaldské.
43
Sluncem zalitá cesta pod Barborkou.
44
Pod Barborkou v místech, kde již kopec Modla přechází v mírný svah.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:38:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Břestecká skála (do 2 km) | Holý kopec (2 km) | Maršava (4 km) | Smutný žleb (5 km) | Máchova dolina (6 km) | Koukolky (6 km) | Nazaret (6 km) | Stará Hráz (7 km) | Kazatelna (7 km) | Medlovický lom (8 km) | Kozel (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!