Nazaret / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Nazaret o rozloze 2,85 ha se nachází výše v Chřibech zhruba na půli cesty mezi městy Koryčany a Otrokovice, katastrální území Salaš, okres Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Posláním je zachování ukázky starého lesního porostu tvořeného zástupci dřevin typickými pro původní karpatské lesy a současně ojedinělé lokality, kde se kombinuje prameniště s rozsáhlejším pískovcovým suťovištěm pokrytým několika druhy mechorostů. Udávaná nadmořská výška je od 440 do 500 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.10. 2002 s platností od 7.11. 2002 (nařízení 2002-10-23-20/2002, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o takový nenápadný bukový les v jižním svahu, který je spíše mimo turisticky atraktivní trasy, o to je však hezčí tam pobýt. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, ostřice chlupatá, Svízel vonný, pryšec mandloňovitý, violka lesní, okrotice dlouholistá a jiné. Z živočišných druhů jsou uváděni blešivec studniční, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý a lejsek malý. Místo je to pěkné zejména ve své prosté kráse a stojí za to se sem vypravit.


Ráno v Nazaretu.
1
Zvedající se Slunce v Nazaretu.
2
Nepříliš rovný terén v Nazaretu.
3
Slunce spolehlivě prozradí pavučinu v Nazaretu.
4
Nazaret je bukový les.
5
Kořeny buků si hledají svoji cestu života.
6
Slunce již začalo prosvítat Nazaretem.
7
Osamělý balvan v Nazaretu.
8
Sluncem zalitá hladká kůra buku v Nazaretu.
9
Opracovaný mezník v Nazaretu ranním Sluncem zalitý.
10
Uschlá buková větev ležící na Slunci mezi zdravými buky v Nazaretu.
11
Nazaret je bukový les na jižním svahu.
12
Nazaret krátce po východu Slunce.
13
Uschlá buková větev nad slunečním ostrůvkem v Nazaretu.
14
Na některé buky v Nazaretu dosáhly sluneční paprsky, jiné se dočkají později.
15
Uschlá větev v Nazaretu.
16
Nazaret bývá po ránu plný slunečných ostrůvků.
17
Kouzelné Slunce v bukovém lese, zvaném Nazaret.
18
Úřední cedule, která nám oznamuje, že Nazaret je chráněné území, se až tak snadno nehledá.
19
Není jisté, zda tato liška byla někdy v Nazaretu, ale je jisté, že ji srazilo auto o červencové noci na hlavní silnici dole pod Nazaretem.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:48:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Máchova dolina (do 1 km) | Smutný žleb (do 2 km) | Komínky (5 km) | Přehon (6 km) | Záskalí (6 km) | Břestecká skála (6 km) | Barborka (6 km) | Holý kopec (7 km) | Maršava (7 km) | Budačina (8 km) | Strabišov-Oulehla (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!