Břestecká skála / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Břestecká skála o rozloze 3,13 ha se nachází zhruba 2 km severozápadně od obce Břestek, jinak též mezi městy Uherské Hradiště a Koryčany v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Ochrana významného geomorfologického útvaru s reliktním výskytem borovice lesní a původní karpatské ostřicové dubohabřiny. Udávaná nadmořská výška je od 322 do 363 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.3. 2002 s platností od 9.4. 2002 (nařízení 2002-03-25-1/2002, Okresní úřad Uherské Hradiště). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.5. 2002 s platností od 4.6. 2002 (nařízení 2002-05-20-7/2002, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o území spjaté s vyhlídkovou skalou na jižním úbočí vrchu Komínek. Přístup na samotnou skálu je sice namáhavý, ale odměna za to jistě stojí. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: dub zimní, habr obecný, buk lesní, bříza bělokorá, borovice lesní, česnek šerý horský, řeřišničník písečný, hvozdík kartouzek, jestřábník chlupáček, rozchodník velký, jalovec metlatý, silenka cicí, smlonička obecná, šťovík menší, osladič obecný, křivatec žlutý. Z živočišných druhů jsou uváděni: zlatohlávek skvostný, roháč obecný, zdobenec zelený, tesařík piluna. Pod samotnou Břesteckou skálu je solidní přístup po silnici, někdy je zde lze možné spatřit spoustu létajících balónů, doslov balónové nebe. Za návštěvu tento nádherný kousek přírody rozhodně stojí.


Pod Břesteckou skalou vede asfaltová silnice.
1
Silniční vidle pod Břesteckou skalou.
2
Kořeny zajištěné úpatí vysoké borovice.
3
Štíhlá vysoká borovice.
4
Cesta na Břesteckou skálu je klikatá.
5
Mladý dub se má k světu, možná kolem některý vzrostlý strom padne a junior bude mít životadárné světlo, k životu tak nezbytné.
6
Do mírného svahu zaříznutá cesta pod Břesteckou skalou.
7
Odbočka na vrchol Břestecké skály, dál už jen pěšky.
8
Pahýl po zlomeném stromu na kraji cesty pod Břesteckou skalou.
9
Pohled vzhůru na vrchol Břestecké skály, kořeny stromů tvoří záchytné body pro nohy poutníků.
10
Hladká kůra vzrostlého buku pod vrcholem Břestecké skály.
11
Bizardní bukový vývrat pod vrcholem Břestecké skály.
12
Pohled s hlavou zakloněnou na vrchol Břestecké skály.
13
Břestecká skála zespoda.
14
Zpola mrtvý buk pod vrcholem Břestecké skály.
15
Východní okraj Břestecké skály.
16
Kořeny borovic drží pohromadě uvolněné kameny na vrcholu Břestecké skály, ač je také stále více uvolňují.
17
Lišejníky porostlý, erozí vytvarovaný balvan na vrcholu Břestecké skály.
18
Samotný vrchol Břestecké skály.
19
Pěšina na vrcholu Břestecké skály.
20
Starý vývrat na vrcholu Břestecké skály.
21
Výhled směrem jihovýchodním z vrcholu Břestecké skály.
22
Výhled směrem jižním z vrcholu Břestecké skály.
23
Pohled přes obří kamenný zub z vrcholu Břestecké skály směrem na Barborku.
24
Na jaře bývá dobře poznat v korunách stromů, který je živý a který již ne.
25
Průzor do krajiny mezi větvemi z vrcholu Břestecké skály.
26
Pěšina po krátkém hřebeni na Břestecké skále.
27
Souška ční vzhůru mezi živou zelení na vrcholu Břestecké skály.
28
Břestecká skála je hezkou vyhlídkou.
29
Pěšina obchází balvan na krátkém hřebeni u Břestecké skály.
30
Skalní puklina na krátkém hřebeni u Břestecké skály.
31
Dubová ležící souška jako by neměla ani náznak, kde se ulomila.
32
Prudké jarní Slunce se snadno dostává až na zemský povrch, pokud se listí teprve rozvíjí.
33
Vítr úřadoval na krátkém hřebeni u Břestecké skály.
34
Břestecká skála pohledem od západu z cesty na Barborku.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:38:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Barborka (do 2 km) | Holý kopec (4 km) | Maršava (5 km) | Smutný žleb (5 km) | Máchova dolina (6 km) | Nazaret (6 km) | Koukolky (7 km) | Stará Hráz (8 km) | Kazatelna (8 km) | Komínky (9 km) | Medlovický lom (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!