Borek u Domašova / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Borek u Domašova o rozloze 13,55 ha se nachází jihovýchodně od obce Domašov, jinak též zhruba 8 km jižně od města Jeseník v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Reliktní bor na suti devonského křemence. Udávaná nadmořská výška je od 670 do 880 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1990 s platností od 8.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 6.5. 1998 s platností od 1.6. 1998 (vyhláška 1998-05-06-1/98, Správa CHKO Jeseníky), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hrubý Jeseník (97), geomorfologická jednotka: Hrubý Jeseník (IVC7), CHOPAV: Jeseníky (5).

Jedná se o nádherné prudké horské údolí Zaječího potoka, jehož stěna po pravém břehu je tvořena z velké části suťovým polem. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: metlička křivolaká, třtina chloupkatá, jestřábník lesní a vranec jedlový. Z živočišných druhů jsou uváděni: linduška lesní, pěvuška modrá a králíček obecný. Přístup sem je po horské silnici od Domařova velice solidní, ale je na ni zákaz vjezdu motorových vozidel, však na kole, či pěšky můžeme vychutnat krásy Jeseníků mnohem lépe. Rozhodně má smysl se sem podívat.


Za mostem přes Zaječí potok se začíná chráněné území Borek u Domařova.
1
Bříza se položila přes hlavní tok a vedlejší výše tekoucí rameno Zaječího potoka.
2
Stromy vytváří kouzelné tvary.
3
Úzká průrva Zaječího potoka.
4
Loňské bukové listí vodou Zaječího potoka skrápěné a mechem obrůstané.
5
Uschlý buk, padlý přes Zaječí potok.
6
Přes Zaječí potok vede chabá lávka, jeho levostranný přítok se mu ve vodnatelnosti takřka vyrovná.
7
I uprostřed suťového pole vyroste buk, tento je však jen souškou.
8
Plavuně prorazily bukové listí.
9
Smrkové kořání na břehu Zaječího potoka poněkud obnažené.
10
Dočasná přirozená hrázka z loňského bukového listí na Zaječím potoce.
11
Zaječí potok má velice prudký spád a prodírá se smíšeným, převážně smrkovo - bukovým lesem.
12
Buk dokázal vytvořit okénko ve svém kmeni po srůstu dvou kmenů.
13
Odraz prorážejícího sluníčka v hladině Zaječího potoka.
14
Zaječí potok padá bystře dolů.
15
Smrk si vytvořil vlastní zajišťovací systém kořenem, rostoucím úplně jiným směrem, než obvykle, čehož je zapotřebí na břehu horského potoka.
16
Maličká tůňka na Zaječím potoce se může pochlubit průzračnou vodou.
17
Voda Zaječího potoka omílá křemen.
18
Miniaturní skalní rokle, kterou protéká Zaječí potok.
19
Pata mohutného buku.
20
Boční pohled na suťové pole, které zdálky vypadá děsivě, ale rozhodně se sem jít dá.
21
Plazící se kořeny většího smrku a dále pak suťové pole.
22
V některých případech může být kořen smrku silnější, než kmen, což pak vypadá bezesporu zajímavě.
23
Tak vypadá přirozený les zjara, pokud ještě není nové listí.
24
Překážky z kamene umožňují vodě Zaječího potoka neustálé okysličování.
25
Zaječí potok tvoří dvě ramena a mezi nimi je mokro, přes ně padají stromy.
26
Jako by to ani v horách nebylo možné, ale je tomu tak, i v prudkém spádu si voda najde přirozenou cestu více rameny.
27
Úzké údolí Zaječího potoka za ještě neopadanými bukovými listy.
28
Přirozený dvouúrovňový splav na Zaječím potoce.
29
Hezká horská scenérie, Zaječí potok.
30
Vody Zaječího potoka padají po malých kaskádách prudce dolů.
31
Zaječí potok se blíží k uměle zbudované kamenné hrázi.
32
Kamenná hráz na Zaječím potoce.
33
Počátek vzdutí vody nad kamennou hrází na Zaječím potoce.
34
Podběl patří k časnému jaru, které výše v Jeseníkách pokračuje do května.
35
Vývrat, pilou upravený, si vzal s sebou nějaké kameny.
36
Mechy a lišejníky porostlá skála v chráněném území Borek u Domašova.
37
Přirozený lom smrkového kmene.
38
Mechy a lišejníky porostlá skála je plná volných kamenů.
39
Přírodní podmínky způsobují, že i na jihovýchodní straně skály rostou mechy a lišejníky.
40
Uschlé pahýly smrkových větví na živém stromě.
41
Některé stromy nad skalním srázem doslova balancují, což je klam, jejich kořeny se dobře uchytily v různých puklinách.
42
Hromádka bobků patří do divoké přírody stejně tak přirozeně jako třeba parazitní houby, nebo strom, padlý přes pěšinu.
43
Smrkový vývrat nahoře uschnul, dole ožil mechem.
44
Na jaře se dostane i na lesní zem sluneční světlo ve větší míře, v pozadí násep horské silnice, která vede do Domařova.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:45:04 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Filipovické louky (4 km) | Rejvíz (9 km) | Chebzí (11 km) | Františkov (13 km) | Přemyslovské sedlo (13 km) | Jeskyně Na Pomezí (13 km) | Pod Slunečnou strání (14 km) | Niva Branné (14 km) | Pasák (14 km) | Píšťala (17 km) | Vodopády Stříbrného potoka (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!