Chebzí / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Chebzí o rozloze 2,86 ha se nachází v jižním sousedství obce Chebzí, zhruba 5 km severovýchodně od města Jeseník v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Louky s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých). Udávaná nadmořská výška je od 528 do 553 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.12. 2001 s platností od 21.1. 2002 (vyhláška 2001-12-21-3/2001, Správa CHKO Jeseníky). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Rychlebská vrchovina (73a), geomorfologická jednotka: Zlatohorská vrchovina (IVC6), CHOPAV: Jeseníky (5).

Jedná se o louku v levobřežním svahu potoka Chebzí a přilehlé lesní porosty. Má to tu nádherné kouzlo Jeseníků, to obyčejné a nepopsatelné, pro které stojí zato se sem vypravit.


Pohled po Slunci na louku se stíny.
1
Malá bedla na okraji lesa.
2
Sluncem osvětlený kraj louky a lesa ve svahu.
3
Auta u chaty pod chráněným územím již stojí ve stínu.
4
Rýha na rozhraní louky a lesa.
5
Křemen a žula jsou poznat, další příměsi jsou zřejmé.
6
Smrkový kmen obklopený bukovými listy.
7
Štíhlá smrková šiška na slunečním svitu.
8
Javorové listy v podzimních barvách.
9
Smrk, který zrovna má více místa.
10
Kapradí na slunečním svitu v okolním lesním stínu.
11
Podvečerní sluníčko prosvítá javorovými listy i mezi smrky.
12
Sluneční ostrůvek v lesní trávě.
13
Hladké bukové kmeny nelze nepoznat.
14
Letošní buk se má k světu, ale jeho život bude stále záviset na mnoha faktorech.
15
Lesní cesta je již mimo chráněné území.
16
Slunce nad lesní cestou.
17
Mladý buk u cesty.
18
Bříza patří ke stromům, které pozná téměř každý, kdo o to stojí.
19
Za loukou je údolí potoka Chebzí.
20
Z takových kamenů se dříve stavěly terasy a takových pozůstatků je po celých Sudetech spousta.
21
Vlnitá kamenná terasa.
22
Kazy na javorových listech.
23
Javorové listy již na podzim pohasínají.
24
Muška na kopretině.
25
Luční kvítí.
26
Louka na Chebzí pohledem odspoda.
27
Nevelká pýchavka na louce.
28
Jasan na mezi.
29
Nádherné údolí potoka Chebzí.
30
První chalupa v Chebzí pohledem od chráněného území.
31
Napadené jehličnany.
32
Někde tady končí chráněné území Chebzí a začíná obec Chebzí.
33
Louka nad Chebzím.
34
Louka nad silnicí.
35
Hezký podzimní podvečer.
36
Jabloň se postupně chystá k zimnímu spánku.
37
Jetelový květ v louce.
38
Rozhraní šedé živice a zeleného života.
39
Slunce za smrkem nad silnicí u potoka Chebzí.
40
Louka nad chalupou.
41
Mladší a starší jasan.
42
Bohatý smrk v louce ve svahu.
43
Louka za ohradou s osamělými stromy, tedy solitéry.
44
Úřední a informační cedule k chráněnému území Chebzí.
45
Úřední a informační cedule se tyčí do výše.
46
Dřevěný stožár elektrického vedení zapadne do Jeseníků ještě jakž takž slušně.
47
Kámen s louky čnící.
48
Luční kvítí na Chebzí.
49
Potok Chebzí pod silnicí.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:20:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rejvíz (4 km) | Jeskyně Na Pomezí (9 km) | Píšťala (10 km) | Borek u Domašova (11 km) | Filipovické louky (12 km) | Venušiny misky (13 km) | Borový (13 km) | Zatopený lom Hadec (15 km) | Skalka pod Kaní horou (15 km) | Vodopády Stříbrného potoka (15 km) | Vidnavské mokřiny (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!