Černovický hájek / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Černovický hájek o rozloze 11,52 ha se nachází v nitru trojúhelníku, tvořeného brněnskými městskými částmi Černovice, Komárov a Brněnské Ivanovice, na sever od dálnice D1. v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Poslední zbytek lužního lesa v těsné blízkosti Brna. Udávaná nadmořská výška je od 194 do 195 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.7. 1977 (1977-07-28-neověřená kopie, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o velice zajímavý kus luhu na území většího města, velice snadno dostupný. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: olše lepkavá, vrba bílá, javor klen, jasan ztepilý, topol černý, topol bílý, jilm bílý, jilm vaz, svída krvavá, bez černý, česnek medvědí, áron východní, kosatec žlutý, přeslička poříční, bledule letní, slunečnice topinambur, orsej jarní, blatouch bahenní, dymivka dutá, kosatec žlutý, kopřiva dvoudomá, svízel pžítula a plamének letní. Z hub jsou uváděny tyto druhy: křehutka jarní, křehutka vodomilná, troudnatec kopytovitý, leskloporka ploská, ohnivec obecný, houževnatec tygrovaný a podloubník silný. Nedaleko protéká řeka Svitava. Místo je to hezké a stojí za návštěvu.


Obilné pole a za ním chráněné území.
1
Informační cedule k chráněnému území, vpravo od polní cesty se nachází vlastní chráněné území.
2
Vnitřek bývalého meandru, dnes je tam pole, zalesněné území je chráněné.
3
Polní cesta po okraji chráněného území.
4
Detail lopuchu.
5
Štíhlý jilm v lužním prostředí.
6
Hlemýžď za větvičce zavěšený.
7
Lužní slunce proniká přes listí stromů.
8
I přes luh mohou vést inženýrské sítě.
9
Jilmové listy na prudkém lužním Slunci.
10
Vnitřek luhu.
11
Sluncem zalité pavučiny na vnější hranici chráněného území.
12
Zkroucený kmen lužního akátu.
13
Odrbaná kůra lužního akátu.
14
Lužní prostředí někdy Slunce pustí na zem, ale mnoho toho není.
15
Lužní budka.
16
Úřední cedule pod vedením VVN.
17
Úřední cedule k Černovickému hájku.
18
Úřední a informační cedule k Černovickému hájku.
19
Rozpadající se kmen akátu v nitru luhu.
20
Pahýl, u kterého nelze s plnou jistotou říci, zda je již mrtvý.
21
Nalomený jilm v nitru luhu.
22
Nad lužní mraky se schovalo Slunce a zalétlo letadlo.
23
Sluneční paprsky na letními mraky.
24
Sluneční ostrůvek na usychající akát položený.
25
Padlé jasany se pomalu ztrácejí.
26
Vyvalený kamenný mezník v nitru luhu.
27
O tom, co se to vlastně dělo v luhu, můžeme úspěšně uvažovat.
28
Ochablá informační cedule u cesty do nitra chráněného území.
29
Rozcestí polních cest na okraji lužního lesa.
30
Povalený myslivecký posed u Černovického hájku.
31
Cesta podél povaleného mysliveckého posedu mezi lužním lesem a polem s dozrávajícím obilím.
32
Koruna mohutné břízy.
33
Okraj hájku, lužního lesa.
34
Takové normální lužní prostředí.
35
Kopřivy na okraji lužního lesa.
36
Hranice chráněného území.
37
Hraniční znak chráněného území.
38
Sotva znatelná pěšina mezi plotem a křovím.
39
Úřední a vyprázdněná informační cedule k Černovickému hájku, obě skomírají.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:04:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rájecká tůň (do 1 km) | Holásecká jezera (do 2 km) | Bílá hora (3 km) | Stránská skála (4 km) | Červený kopec (4 km) | Andělka a Čertovka (6 km) | Velký Hájek (6 km) | Velké Družďavy (6 km) | Návrší (6 km) | Kavky (6 km) | Velká Klajdovka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!