Rájecká tůň / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rájecká tůň o rozloze 0,32 ha se nachází v nitru trojúhelníku, tvořeného brněnskými městskými částmi Černovice, Komárov a Brněnské Ivanovice, na sever od dálnice D1. v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Lokalita má charakter přirozené říční tůně v lužní nivě řeky Svitavy, která má v systému ekologické stability funkci regionálního biokoridoru. Cílem ochrany je uchování přírodního stavu lokality, ochrana fauny, zejména obojživelníků a mokřadních rostlinných společenstev, včetně zbytku lužního lesa. Udávaná nadmořská výška je 195 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.3. 1997 s platností od 1.6. 1997 (vyhláška 1997-03-27-13/1997, Magistrát města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o vysychající tůni, která v minulosti bývala součástí řeky Svitavy. Tvoří tvar úzké nudle,která si ovšem žije svým životem. Ze stromů tu je nejvíce vrb a olší. Snadno přístupná od Ráječku, vlastně stále ve městě, je zajímavým cílem nejen pro milovníky lužních krás.


Strniště vpravo od chráněného území, úplně vpravo je pak další chráněné území Černovický hájek.
1
Klesající Slunce nad Rájeckou tůní.
2
Jen šmouhy od letadel nejsou přirozené, klesající Slunce za lužní porosty však vykouzlí krásu snad všude.
3
Když do luhu pronikne Slunce, je to nádherné.
4
Tlející větev začínají obepínat kopřivy.
5
Malý přístřešek v nitru malého luhu.
6
Svit a stín na dně vyschlé tůně.
7
Ulomená větev větší na dně vyschlé tůně je obklopena větvemi menšími i listím.
8
Vyschlé dno Rájecké tůně.
9
Slunce lužními porosty pronikající.
10
Kamenný mezník v luhu je tak trochu jako máslo na povětří.
11
Klesající Slunce zpoza lužního porostu.
12
Zlomený,ale stále živý vrbový kmen na západním okraji luhu kolem Rájecké tůně.
13
Tlející část vrbového kmene.
14
Zlomená vrba stále žije.
15
Pokud se vrba zlomí a větve dopadnou až na zem, tak mohou zakořenit a strom dále žije.
16
Vnější značka chráněného území se úplně ztrácí v křoví.
17
Pokud přesahuje padlý kmen do pole,pak je třeba jej uříznout.
18
Lom vrby nebyl úplný, tak míza proudí dál, jen je jí méně.
19
I budka na padlém kmeni na dně vyschlé tůně může plnit svoji funkci,jen je to trochu jinak.
20
Vrby jsou častými lužními stromy, které vydrží i delší sucho.
21
Vrby bílé v nitru luhu, nízkým Sluncem osvětlené.
22
Slunce klesá nad Brno, což ovšem není z nitra luhu poznat.
23
Tlející habrový pahýl.
24
Choroš na vrbovém kmeni na dno vyschlé tůně padlém.
25
Slunce pod padlým kmenem vrby padlé na dně vyschlé tůně.
26
Rájecká tůně vysychá až tak moc, že její dno unese člověka.
27
Sluneční ostrůvek na kmeni padlé vrby.
28
Průchod mezi dvěma lužními hájky.
29
Úřední cedule křovím krytá.
30
Průhled přes strniště na Ráječek.
31
Osvětlený průchod mezi dvěma lužními hájky.
32
Dubový okraj chráněného území.
33
Slunce za dubovými listy klesá k západu.
34
Večerní strniště u západního okraje chráněného území.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:04:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černovický hájek (do 1 km) | Holásecká jezera (do 2 km) | Bílá hora (3 km) | Stránská skála (4 km) | Červený kopec (4 km) | Andělka a Čertovka (6 km) | Velké Družďavy (6 km) | Velký Hájek (6 km) | Kavky (6 km) | Návrší (6 km) | Velká Klajdovka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!