Kavky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kavky o rozloze 5,44 ha se nachází v severovýchodní části města Brno, v prostorách Hádeckého lomu, na dosah od městské části Líšeň v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Zachování lokality se zbytkem původních teplomilných rostlinných společenstev. Území je důležitou rostlinnou bankou, patří mezi floristicky nejbohatší a nejcennější území města Brna. Z chráněných druhů rostlin se vyskytuje např. sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a mnoho ohrožených druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 340 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 11.5. 2000 s platností od 26.5. 2000 (vyhláška 2000-05-11-7/2000, Magistrát města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o území sice v Brně, ale ne zrovna ideálně přístupné, vlastně neveřejné,sloužící ke vzdělávacím účelům, jak píše informační cedulena plotě. Ta udává také výskyt těchto rostlinných druhů: dub pýřitý, svída krvavá, ptačí zob obecný, dřín obecný, brslen bradavičnatý, hrušeň polnička, vítod větší, pryšec mnohobarvý, kamejka modronachová, kavyl sličný a koniklec velkokvětý.


Úřední cedule je skrytá vedle brány.
1
Lehce mokrá cesta za bránou do chráněného území.
2
Hezký výhled na stěnu Hádeckého lomu.
3
Úřední cedule na plotě.
4
Hra barev listů, chmýří a oblohy.
5
Oproti modré obloze se doslova vyjímá šedé chmýří a s ním zelené listy.
6
Branka do chráněného území křovím krytá.
7
Pod stromem u plotu.
8
Do země zapuštěný balvan u pěšiny.
9
Z Kavek je vidět na Brno.
10
Pěšina přes Kavky jako by vedla až do Líšně.
11
Luční kvítí na Kavkách.
12
Poněkud neúčinné zábradlí a v pozadí terasy Hádeckého lomu.
13
Chatrné zábradlí na Kavkách by mělo bránit pádu.
14
Sluneční paprsky nad mrakem a křovím na Kavkách.
15
Zralé šípky na Kavkách.
16
Čtyři stupně terasovitého Hádeckého lomu.
17
O romantické sluneční scenérie není na Kavkách nouze.
18
Slunce pod mrakem a komín v Maloměřicích, Kavky poskytují hezké výhledy na Brno-město.
19
Hrana Hádeckého lomu.
20
Cesta nad Kavkami.
21
Cesta do Hádeckého lomu nad Kavkami.
22
Slunce nad rozcestníkem, doprovázené mraky.
23
Slunce za borovicí.
24
Dno Hádeckého lomu, resp. jedno z nich.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:59:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Velká Klajdovka (do 1 km) | Obřanská stráň (do 2 km) | Hádecká planinka (do 2 km) | U Brněnky (3 km) | Bílá hora (3 km) | Stránská skála (3 km) | Velký Hornek (4 km) | Zadní Hády (4 km) | U staré vápenice (4 km) | Kněžnice (5 km) | Horka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!