Velká Klajdovka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Velká Klajdovka o rozloze 8,97 ha se nachází v severním sousedství brněnské městské části Líšeňv okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ochrana lokality se značnou ekologickou a vědeckou hodnotou, na niž jsou dosud zachovány prvky původních rostlinných společenstev. Udávaná nadmořská výška je od 310 do 390 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška 1987-12-10-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3), Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o lesní a křovinaté území v sousedství lomové stěny, v podstatě ve městě. Přístup sem je snadný a je tu velice hezky. Také tu je co k vidění, včetně hezkých výhledů. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kozinec vičencovitý, oman mečolistý, vítod větší, smldník jelení, vičenec písečnatý, mateřídouška panonská, třemdava bílá, radyk prutnatý, lnice kručinkolistá, hvězdnice chlumní, dub pýřitý, hrachor širokolistý, černohlávek velkokvětý, třešeň křovitá a plamének přímý. Z živočišných druhů jsou uváděni: užovka hladká a ještěrka zelená. Místo zajisté stojí za navštívení.


Chráněné území přiléhá k zastavěné části Brna.
1
Překrásný zeleno modrý kontrast dubových listů vůči obloze.
2
Úřední a informační cedule na okraji chráněného území.
3
Pěšina mezi lesní  křovím.
4
Lesní cesta  s louží.
5
Kořen je sice pevný, ale eroze je asi ještě silnější.
6
Pohled do koruny přímého dubu v lese.
7
Odpolední Slunce za křovím.
8
Odpoledne se stíny prodlužují.
9
Mnohé odstíny zeleně křoví.
10
Balvan u brány v blízkosti lomu.
11
Brána má zabraňovat přístupu do lomu, ale dá se snadno obejít.
12
Šípky již začínají dozrávat.
13
Jsme na kopci a tak máme výhled na Brno.
14
Kmen borovice mezi okolními listnáči téměř svítí.
15
Výhled na Pálavu je uchvacující.
16
Lom pod Klajdovkou.
17
Hezky viditelné vrásnění na odkryté stěně lomu.
18
Tak můžeme vidět stěnu a hranu lomu s hlavou zakloněnou.
19
Detail vrásnění na odkryté straně lomu.
20
Fialový čuník na skále.
21
Odkrytá západní stěna lomu.
22
Oblouk lesní pěšiny.
23
Brněnské paneláky za korunami stromů.
24
Sídliště v lehkém oparu.
25
Odkrytý kořen působí jak romanticky, tak i strašidelně.
26
Slunce míří svými paprsky na jezírko na dně lomu.
27
Věž vysílače Hády ční nad hranou stěny lomu.
28
Pohled z výšky na jezírko na dně lomu a malé lidičky.
29
Přímá cesta mezi křovím je zpevněná schody.
30
Dvojice dozrávajících šípků.
31
Večerní Slunce za křovím.
32
Slunce k západu se klonící.
33
Zapadající Slunce pod Klajdovkou.
34
Slunce zapadá za keře.
35
Slunce v šípkové bráně se kloní ku spánku.
36
Sluneční kotouč se dotkl zemského povrchu.
37
Slunce vnímáme někdy deformované, což může být mimo jiné také vlivem refrakce.
38
Slunce je již větší polovinou za zenitem.
39
Narudlý pás na západě po západu Slunce.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:00:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kavky (do 1 km) | Hádecká planinka (do 2 km) | Obřanská stráň (do 2 km) | U Brněnky (2 km) | Stránská skála (3 km) | Bílá hora (3 km) | Velký Hornek (3 km) | U staré vápenice (3 km) | Zadní Hády (3 km) | Kněžnice (5 km) | Horka (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!