Čičovický kamýk / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Čičovický kamýk o rozloze 1,93 ha se nachází zhruba 1,5 km jižně od obce Číčovice, v trojúhelníku, který dále tvoří obce Tuchoměřice a Středokluky v okrese Praha-západ. Předmět ochrany: Buližníkový kamýk, významný geomorfologický fenomén, dominanta v krajině a paleontologické naleziště. Udávaná nadmořská výška je od 320 do 345 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.4. 1989 s platností od 1.5. 1989 (vyhláška 1989-04-05-vyhláška, Okresní národní výbor Praha-západ). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bělohorská tabule (7d), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Jedná se o hezký pahrbek se zbytky stavby na svém vrcholu, která snad bývala větrným mlýnem, či vížkou kaple. Na jižní straně bylo vylámáno něco málo kamene, jinak je to tu spíše zarostlé stromy a křovím, kvůli kterým není možný výhled z vrcholu. Ovšem i po stranách je vcelku solidně vidět po okolí a okolí je velice hezké. Informační cedule uvádí výskyt těchto živočišných druhů: sedmihlásek hajní, pěnkava obecná, ještěrka obecná a užovka obojková. Místo je to hezké a dá se doporučit k návštěvě, pěší, či cyklistické.


Pohled na Číčovický Kamýk ze strany jihovýchodní od Černoviček.
1
Úřední a informační cedule na jižní straně chráněného území.
2
Vylomený balvan z malého lomu na jižní straně chráněného území.
3
Kořeny hrušky bojují s erozí.
4
Ulita po hlemýždi se zdá být částečně schovaná za kamínkem.
5
Balvan je sám o sobě zajímavý, ale za zamyšlení stojí též umístění žlutého geodetického mezníku vlevo, o jeho smysluplnosti bychom mohli s úspěchem pochybovat.
6
Malá skalní stěna na Číčovickém Kamýku.
7
Myslivecká patrona zůstala na Číčovickém Kamýku.
8
Západní okraj Číčovického Kamýku.
9
Jedna ze silných nízkých borovic na západním okraji Číčovického Kamýku.
10
Mech se dokáže zachytit na skále i za nepříznivých podmínek.
11
Souška leží jakoby na pěšině uprostřed Číčovického Kamýku.
12
Podivně ohořelé větve, snad to mohl být kulový blesk...
13
Pozůstatky stavby na Číčovickém Kamýku, nejspíše to byla zvonice, či větrného mlýna.
14
Kamenný triangulační bod na Číčovickém Kamýku.
15
Severovýchodní výhled z Číčovického Kamýku.
16
Severovýchodní cíp Číčovického Kamýku.
17
Pohled na Číčovický Kamýk od východu.
18
Pohled kolem cípu Číčovického Kamýku, v pozadí jsou vidět komíny v Kralupech nad Vltavou.
19
Číčovický Kamýk v době žní.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pazderna (do 2 km) | Kněživka (3 km) | Žraločí zuby (7 km) | Údolí Únětického potoka (9 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (10 km) | Sedlecké skály (10 km) | Střešovické skály (10 km) | Pražský zlom (21 km) | Černínovsko (24 km) | Jiřina (25 km) | Písčina u Tišic (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!