Písčina u Tišic / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Písčina u Tišic o rozloze 0,60 ha se nachází v sousedství obce Tišice, zhruba 2 km východně od města Neratovice v okrese Mělník. Předmět ochrany: Ochrana přirozených pískomilných společenstev s výskytem sinokvětu chrpovitého, který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny. Udávaná nadmořská výška je od 165 do 170 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.12. 1986 s platností od 1.1. 1987 (vyhláška 1986-12-19-vyhláška, Okresní národní výbor Mělník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jde o dobře přístupné chráněné území, přímo u železniční trati mezi Neratovicemi a Všetaty. Ovšem jak jeho obdélníkový tvar, tak i celkový dojem z něj nečiní ani tak turistický cíl, jako spíše místo zajímavé pro botaniky, kde se vyskytuje poměrně dost suchomilných druhů, z nichž některé jsou vzácné.


Vítá nás informační cedule, abychom věděli, kde jsme.
1
Jak vidno, zdejšímu chráněnému území je věnována lidská péče.
2
Blízkost nekatovické Spolany je nejdříve cítit a pak i vidět, ač někteří nevnímají ani to,ani ono.
3
Západní část chráněného území je poněkud odlehlejší.
4
Chráněné území přiléhá k obci Tišice.
5
Utíkala tudy Popelka a ztratila tu šestinu svého pokladu.
6
Mladý doubek se zatím má k světu.
7
Nalezneme tu spoustu zajímavé květeny.
8
Suchomilné byliny tu hrají prim.
9
Barev kvítí tu je dost.
10
Hlemýždí ulita jako svědek minulého života.
11
Třezalka stále ještě kvete.
12
Pelyněk neradno ochutnávat.
13
Živá borovice z umělé výsadby.
14
Ne každá vysazená borovice se uchytí.
15
Vychutnejme barvy písčité louky.
16
Včelce se zalíbilo na smilu.
17
To by mohl být chrastavec.
18
Na diviznu je tu až příliš sucho.
19
Stříbrný smrk vysazený do chráněného území? To zní jako hloupý žert.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:23:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Jiřina (3 km) | Černínovsko (3 km) | Písčina u Tuhaně (4 km) | Kelské louky (8 km) | Úpor (9 km) | Hluchov (12 km) | Černý orel (14 km) | Vehlovické opuky (15 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (17 km) | Lipovka - Grado (18 km) | Sedlecké skály (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!