Pazderna / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pazderna o rozloze 0,18 ha se nachází ve východním sousedství osady Na Pazderně, zhruba na polovině mezi obcemi Číčovice a Tuchoměřice v okrese Praha-západ. Předmět ochrany: Silicitový kamýk skýtající možnosti komplexního studia jevů spjatých s existencí křídového moře. Jde o lokalitu s velkým vědeckým potenciálem v oblasti geologie a paleontologie. Udávaná nadmořská výška je od 319 do 326 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.12. 2002 s platností od 29.12. 2002 (nařízení 2002-12-19-3/2002, Okresní úřad Praha-západ). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bělohorská tabule (7d), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Je to takový malý pahrbek, na první pohled nás jen stěží zaujme. Dostat se sem dá nejlépe pěšky. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kavyl vláskovitý, mochna písčná, mateřídouška panonská, pelyněk ladní a křivatec žlutý. K turistické návštěvě se dá jen stěží doporučit, ale hezké rybníky v sousední osadě mohou celkový dojem významně vylepšit.


Pazderna je takové malé návrší v sousedství osady zvané Na Pazderně.
1
O tom, že se tu nachází chráněné území, nás přesvědčuje dvojice cedulí, úřední a informační.
2
Na osamělém kameni tvoří oživující barvy lišejníky.
3
Luční kvítí na Pazderně.
4
Šípkový skok na Pazderně.
5
Trs třezalky na Pazderně.
6
Osamělý balvan na Pazderně postupně zvětrává a v puklinách se usazuje vegetace.
7
Pohled z Pazderny přes osadu Na Pazderně na blízké chráněné území Číčovický kamýk.
8
Pod Pazdernou zrovna končí žně.
9
Mech přepůlil kámen na Pazderně.
10
Zajímavé zátiší s šípkem před mechem porostlým balvanem.
11
Na Pazderně to místy vypadá jako na skalce.
12
Osamělý balvan na Pazderně se slámou po žních v pozadí.
13
Pazderna z jižní strany.
14
Mraky se honí nad Pazdernou.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Čičovický kamýk (do 2 km) | Kněživka (do 2 km) | Údolí Únětického potoka (8 km) | Žraločí zuby (8 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (9 km) | Sedlecké skály (9 km) | Střešovické skály (9 km) | Pražský zlom (20 km) | Černínovsko (24 km) | Jiřina (24 km) | Písčina u Tišic (24 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!