Kněživka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kněživka o rozloze 0,44 ha se nachází v těsném jihovýchodním sousedství obce Kněžívka, jinak též v polovině cesty mezi obcemi Tuchoměřice a Kněževes v okrese Praha-západ. Předmět ochrany: Opuštění buližníkový lom. Na skalním ostrohu jsou patrny stopy mořské obraze, kterou byly v buližníku vyhlazeny prohlubeniny. V některých prohlubeninách jsou svrchnokřídové uloženiny s četnými zkamenělinami. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 342 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.8. 1978 s platností od 8.8. 1978 (1978-08-08-202, Krajský národní výbor Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bělohorská tabule (7d), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Jedná o pás s prudkým skalním svahem, vzniklým po vylámání kamene a dílem zarostlým keři a stromy. Některé tvary skal dokáží zaujmout, ale všeobecně lze doporučit návštěvu tohoto místa snad jen milovníkům opuštěných lomů.


Na jihovýchodním okraji obce Kněžívka se nachází chráněné území Kněživka.
1
I na prudkém skalnatém svahu se chytí vegetace včetně dřevin.
2
Temná mračna za bílými břízami.
3
Kus skály v křoví ukrytý.
4
O slušnosti lidí, kteří vyhodí odpadky, kde jim od ruky odpadnou, by se dalo s  úspěchem pochybovat.
5
Sluníčko si rádo najde cestu ledaskde.
6
Nahlédněme pod skalní pukliny.
7
Jeden větších jasanů v chráněném území.
8
Proč to všechno? Proč lidé zahazují odpadky kdekoliv? Něco se v našich myslích musí změnit.
9
Pohled do koruny menší borovice.
10
Světlý kámen s vícebarevným listím.
11
Co asi měl značit ocelový profil na oranžovo natřený...
12
Pohleďme vzhůru na skálu.
13
Takové to „přírodní“ ohniště.
14
Šípky rostou do krásy, ale počátkem srpna jim do zralosti ještě dost schází.
15
Chráněné území Kněživka leží v těsném sousedství obce Kněžívka.
16
V jižní části chráněného území můžeme spatřit krásné skály.
17
Tvary některých skal jako by ani nepatřily do Čech.
18
Detail skály v Kněživce.
19
Kněživka je opuštěným lomem.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:28 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pazderna (do 2 km) | Čičovický kamýk (3 km) | Údolí Únětického potoka (7 km) | Střešovické skály (8 km) | Sedlecké skály (8 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (8 km) | Žraločí zuby (9 km) | Pražský zlom (19 km) | Jiřina (24 km) | Černínovsko (24 km) | Písčina u Tišic (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!