Pražský zlom / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pražský zlom o rozloze 0,31 ha se nachází v pražské čtvrti Hloubětín v těsném sousedství zámku Hloubětín. Předmět ochrany: Odkryv zpřístupňující plochu pražského zlomu, významného tektonického jevu pražské pánve. Udávaná nadmořská výška je od 202 do 214 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1988 s platností od 1.9. 1988 (vyhláška 1988-07-04-5/1988, Národní výbor hl. m. Prahy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Pražská kotlina (10b), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Jedná se zejména o skálu, která je z geologického hlediska zajímavá jako významná porucha zemské kůry. Prameny uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: hvozdík kartouzek a rozchodník ostrý. Místo to může být zajímavé, ale o turistické atraktivitě bychom tu mohli úspěšně pochybovat.


Kostel sv. Jiří v Hloubětíně leží v sousedství chráněného území.
1
Ze školy v ulici Hloubětínská můžou žáci přímo vidět na chráněné území.
2
Východní cíp chráněného území.
3
Asfaltová stezka přes chráněné území.
4
Kolmá skála pod Hloubětínským zámkem.
5
Osamělý balvan tu leží nejspíše dost dlouho.
6
Jak vidno, zámek Hloubětín leží na skále.
7
Prakovitý akát.
8
Grafiti na skalách? V Praze je možné i jinde nemožné.
9
Sluncem zalitá skalní stěna pod Hloubětínským zámkem.
10
Pařez pod skálou.
11
Pavučina na skále zachytila suchý lístek.
12
Stěna Pražského zlomu.
13
Skalní výběžek Pražského zlomu.
14
Kdosi nedopil.
15
Slunce ten den pálilo až nesnesitelně a stín byl člověku vítaným.
16
Chráněné území Pražský zlom.
17
Schody patří ulici U Slavoje a jsou jako celá ulice jižní hranicí chráněného území.
18
Odpadků tu lidé pohodí dost.
19
Opravený cíp zámku zapadá do okolní zeleně.
20
Křižovatka v jihozápadní části chráněného území.
21
Úřední cedule na jihozápadním cípu chráněného území.
22
Skála porůstá pozvolna travou.
23
Kdo ví, co znamenají dva křížky...
24
Skalní porosty.
25
Nahoře na skále se drží menší stromy.
26
Takto se dá spatřit Slunce pod skalou Pražského zlomu.
27
Barevný kontrast světlé skály a syté zeleně.
28
Převis skály Pražského zlomu.
29
Skalní zuby patří k Pražskému zlomu.
30
Kořání stromu připomíná umučeného člověka.
31
Hezký výčnělek Pražského zlomu.
32
Květ černého bezu se již chystá odkvést.
33
Stezka po západní hranici chráněného území.
34
Slunce proniká do svahu.
35
Listy břečťanu po zemi se plazícího.
36
Cesta k chráněnému území může vést přes toto rozcestí.
37
Rozcestí nedaleko chráněného území Pražský zlom.
38
Bříza v místních poměrech spíše velká.
39
Kaštany jsou stále postiženy.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:55:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Sedlecké skály (11 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (11 km) | Střešovické skály (12 km) | Údolí Únětického potoka (12 km) | Hluchov (14 km) | Jiřina (15 km) | Černý orel (16 km) | Písčina u Tišic (18 km) | Lipovka - Grado (18 km) | Kněživka (19 km) | Pazderna (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!