Hořina / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hořina o rozloze 22,05 ha se nachází mezi obcemi Brumovice a Velké Heraltice v okrese Opava. Předmět ochrany: Zbytky přirozených potočních jasenin a podmáčených nivních luk s původní bohatou populací šafránu karpatského; přirozený tok Hořiny se stabilní populací mihule potoční. Udávaná nadmořská výška je od 318 do 345 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.11. 1948 (vyhláška 1948-11-05-vyhláška, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 11.12. 2014 s platností od 30.12. 2014 (nařízení 2014-12-11-3/2014, Krajský úřad Moravskoslezského kraje), 14.1. 2016 s platností od 1.2. 2016 (vyhláška 2016-01-14-25/2016, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Takové lesní území s trochou luk okolo a protékající říčkou Hořina. Postižení polomem bylo jasně znát, meandry Hořiny jsou tu moc pěkné. Je možná pěkná procházka po lesních cestách, asfaltových i nezpevněných.


Silnice od velkých Heraldic směrem na Brumovice protíná chráněné území.
1
Mladé kukuřičné pole směrem na Tábor.
2
Silniční most přes potok Hořina.
3
Ranní Slunce se odráží od hladiny potoka Hořina.
4
Pod silničním mostem musí nevolky protékat potok Hořina.
5
Jen stěží prostupné houští tvoří okolí potoka Hořina.
6
Příkopy již dlouhá léta téměř nejsou udržovány.
7
Severojižní lesní a nivní průsek s Hořinou uprostřed.
8
Květy bezu a šípku tu sdílí společný prostor.
9
Asfaltová cesta přes chráněné území má jen omezený provoz.
10
Letní louka z pod Sluncem zalitým dubovým listím.
11
Chaloupka a včelstva.
12
Ranní Slunce je kouzelník nejen v lese.
13
Polomy tu zatím leží.
14
Pohled shora z polomového mostíku do potoka Hořina.
15
Tak nějak může vypadat polom před zásahem dřevorubce.
16
Tolik dřeva padlo jedním směrem.
17
Opravdu tu dřevo leží následkem pořádného povětří.
18
Křivého dříví v lese nejvíce… A dlužno doplnit i ležícího zde.
19
Po divoké vodě tu zůstaly vzdušné kořeny.
20
Bahnitá niva Hořiny.
21
Hořina si hledá cestu a často mění koryto, ovšem jen v rámci nevelkého koridoru.
22
Mezi ostatními se prostě dub nemůže rozvětvit.
23
Padlý jasan tvoří přirozený most přes Hořinu.
24
Břehy Hořiny jsou bahnité.
25
Padlý dub se jeví jakoby vzepnutý.
26
Hořina tvoří také jesepy.
27
Hořina má právě vody nadbytek, jak je vidět.
28
Sluníčko se odráží ve vlnkách Hořiny.
29
Slunečné ráno v nivě Hořiny.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:29:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hůrky (2 km) | Úvalenské louky (5 km) | Heraltický potok (5 km) | Staré hliniště (12 km) | Hvozdnice (13 km) | Otická sopka (14 km) | Odkryv v Kravařích (20 km) | Koutské a Zábřežské louky (26 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (31 km) | Hranečník (32 km) | Dařenec (34 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!