Otická sopka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Otická sopka o rozloze 10,66 ha se nachází v západním sousedství obce Otice, zhruba 3 km na jihozápad od města Opava v okrese Opava. Předmět ochrany: Třetihorní čedičové vyvřeliny a ledovcové uloženiny. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 311 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.10. 1991 s platností od 1.11. 1991 (vyhláška 1991-10-08-vyhláška, Okresní úřad Opava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Jedná se o území pod Kamennou horou, sahající na pravý břeh potoka Hvozdnice k obci Slavkov u Opavy na jedné straně a obci Otice na druhé straně. V pravém slova smyslu, tedy v tomto případě geologickém, se nejedná o sopku, ta pravá se nachází u Budišova nad Budišovkou a zve se Červená hora. To co se zdá být jícnem vyhaslé sopky, je pouhou jámou po těžbě písku mezi lety 1890 a 1949. To všechno nemění nic na tom, že se sem dá zajít na hezkou procházku, je tu co k vidění a když zrovna tu jsme sami, můžeme vnímat úžasný klid tohoto místa.


O tom, že vcházíme na území přírodní památky, nás informuje úřední cedule, ale že jde o sopku, to na první pohled poznat není.
1
Zpevněná cesta podél chráněného území Otická sopka.
2
Jarní zeleň pod vrcholem Kamenné hory.
3
Olše se na jaře zelenají dříve, než topoly, však proti blankytně modrému nebi působí celek barevně uklidňujícím dojmem.
4
Informační cedule pro naučnou stezku Hvozdnice, která pokračuje stejnojmenným chráněným územím.
5
Rozcestí lesních cest pod Otickou sopkou.
6
Romanticky působící cesta pod Otickou sopkou.
7
Lesní pěšina pod Otickou sopkou je taková malá hřebenovka.
8
Rozkvetlé hloží a třešně pod Otickou sopkou.
9
Úřední cedule, vymezující rozsah chráněného území Otická sopka na jeho západním okraji v sousedství rozkvetlého hloží.
10
Pěšina vedoucí k Otické sopce od sousedního chráněného území Hvozdnice.
11
Otická sopka za polem a lesem, ovšem sopku bychom tam mohli asi jen tušit.
12
Pěšina pod Otickou sopkou.
13
14.	Takto nějak může vypadat jícen sopky, vyhaslé tak dávno, že tam již žádná lidská paměť nedosáhne, řekl by si návštěvník. Jde však o pouhou jámou po těžbě písku mezi lety 1890 a 1949.
14
     

Počet fotografií: 14 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:36:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hvozdnice (do 2 km) | Heraltický potok (8 km) | Odkryv v Kravařích (10 km) | Hořina (14 km) | Koutské a Zábřežské louky (14 km) | Hůrky (15 km) | Úvalenské louky (15 km) | Hranečník (23 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (23 km) | Porubský bludný balvan (23 km) | Štěpán (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!