Trnovec / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Trnovec o rozloze 45,96 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy zhruba 4 km na sever od okresního města Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Zachování lesního typu tvrdého luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové diferencovanosti tak, aby se udržely a rozvíjely podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zachování květnatých luk s druhovou skladbou pův. pomoravních nivních luk. Udávaná nadmořská výška je 180 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.12. 2000 s platností od 5.1. 2000 (nařízení 2000-12-20-4/2000, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o poměrně nenápadné a v lesích ukryté chráněné území, ovšem na kole dobře přístupné od Uherského Hradiště. Až blízko řece, nedalo by se na první pohled říci, že jde o lužní les, když už tak poněkud sušší. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, lípa velkolistá, javor mléč, javor babyka, javor klen, habr obecný, bříza bělokorá, topol bílý, topol osika, topol šedý, jilm habrolistý, sněženka podsněžník. Zástupci živočišné říše: kovařík rezavý, roháč obecný, krasci, tesaříci a volavka popelavá. Je to tu hezké, dá se doporučit k návštěvě.


Růžek s ochrannou cedulí u lesní cesty.
1
Lesní cesta podél Trnovce.
2
Nastávající ráno babího léta v Trnovci.
3
Pohled do korun stromů.
4
Půlka stromu je již přímo osvětlená Sluncem.
5
Mezilehlá ochranná a informační cedule.
6
Ranní Slunce prosvítá přes kmeny.
7
Některé sluneční paprsky si našly cestu do lesa.
8
I stromy mají své bolesti.
9
Ranní paprsky mezi řekou Moravou a přírodní rezervací Trnovec.
10
Vysílače u Topolné pohledem z přírodní rezervace Trnovec.
11
Hlavní tok řeky Moravy, oslabený o Baťův kanál u přírodní rezervace Trnovec.
12
Kosatec v Trnovci.
13
Ohromná síla Slunce z pohledu ležícího střelce.
14
Do lesa proniká světlo jen pozvolna.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kanada (do 2 km) | Na Letišti (9 km) | Tůň u Kostelan (10 km) | Budačina (10 km) | Záskalí (11 km) | Lázeňský mokřad (11 km) | Břestecká skála (12 km) | Komínky (12 km) | Barborka (13 km) | Koukolky (14 km) | Máchova dolina (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!