Králický Sněžník / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník o rozloze 1708,12 ha se nachází na česko-polské hranici a také tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, dnes je administrativně příslušný Pardubickému kraji a okresu Ústí nad Orlicí. Nejbližšími městy jsou Králíky a Staré Město pod Sněžníkem. Na polské straně pak Miedzylesie a Stronie Śląskie. Předmět ochrany: Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy horských, podmáčených a rašelinných smrčin, acidofilních a květnatých bučin, suťových lesů a olšin; přirozená bezlesí tvořená především společenstvy arktoalpínských trávníků, lavinových drah s vysokostébelnými nivami, acidofilní vegetace alpínských drolin, acidofilní vegetace alpínských skal a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; mokřady tvořené především společenstvy vrchovištních rašelinišť, pramenišť a potočních niv; populace vzácných a ohrožených druhů rostlin zejména zvonku vousatého a řeřišnice Opizovy, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 850 do 1424 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.12. 1990 s platností od 15.1. 1991 (vyhláška 1990-12-14-6/1991 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 19.12. 2013 s platností od 1.1. 2014 (vyhláška 2013-12-19-447/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 19.12. 2013 s platností od 1.1. 2014 (vyhláška 2013-12-19-451/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Králický Sněžník (96), geomorfologická jednotka: Králický Sněžník (IVC4), CHOPAV: Žamberk-Králíky (18).

Jedno z překrásných horských chráněných území, kde pramení řeka Morava. Pro milovníky hor je zde učiněný ráj, přístupný poměrně dobře, ale výškové rozdíly jej činí dostupným až po jisté námaze. V každém případě stojí za navštívení.


Cesta podél řeky Moravy pod Králickým Sněžníkem.
1
Jarní Slunce prosvítá smrkovým lesem.
2
Mladé bukové listí nad cestou na Králický Sněžník.
3
Na Králický Sněžník vede mnoho cest, všechny jsou krásné.
4
Povalený kořen a pod ním to vypadá na písek.
5
O překrásné pohledy není pod Králickým Sněžníkem nouze.
6
Choroše napadly oslabený smrk.
7
Pohled z temnot na osvětlené údolí.
8
Hory si vybraly krutou daň na lidském životě.
9
Hraniční patník pod Králickým Sněžníkem odděluje Českou republiku od Polska.
10
Skupinky turistů z obou stran hranice odpočívají pod vrcholem Králického Sněžníku.
11
Z vrcholu Králického Sněžníku je výtečný rozhled na všechny světové strany, jen by to chtělo lepší viditelnost.
12
Cesta z Králického Sněžníku na Trojmezí v krátké chvíli, kdy se zrovna zatáhlo.
13
Pohled z vrcholu Králického Sněžníku na moravskou stranu.
14
Polská informační cedule pod vrcholem Králického Sněžníku.
15
Pohled od východu na vrchol Králického Sněžníku.
16
Pramen řeky Moravy pod vrcholem Králického Sněžníku.
17
První krůčky toku řeky Moravy se ubírají tímto krásným údolím.
18
Detail horské louky pod vrcholem Králického Sněžníku u pramene řeky Moravy.
19
Pohled do polské roviny přes sochu slůněte pod Králickým Sněžníkem.
20
Socha slůněte, nepsaného symbolu Králického Sněžníku, kterou v roce 1932 zde nechal postavit německý umělecký spolek Jescher. Sochu vytesala kamenická firma Förster ze Zlatých Hor na návrh Amei Hallegerové, manželky Kurta Hallegera, vůdčí osobnosti spolku..
21
Tak toto bývala kdysi Lichtenštejnova chata, postavená v roce 1922 staroměstskou sekcí Moravskoslezského sudetského horského spolku. Jenže Němci odešli a tak… Došlo k tomu, za bychom se měli stydět. Chata byla nakonec v roce 1971 stržena.
22
Vzdušné kořeny smrků, mechem obrostlé.
23
Horská cesta poněkud níže pod vrcholem Králického Sněžníku směrem na Staré Město.
24
Pahýl po větrem uraženém smrku pod vrcholem Králického Sněžníku.
25
Chata Francesca, sídlo Horské služby nedaleko cesty ze Starého Města na Králický Sněžník.
26
Malinký potůček přetéká horskou cestu pod chatou Francisca.
27
Nádherná horská scenérie z pod vrcholu Králického Sněžníku nedaleko chaty Francisca.
28
Detail kořene smrku v sytých jarních barvách.
29
Prakovité horské rozcestí a turisté, chránící se před deštěm.
30
Detail smrkového vývratu.
31
Sněžná chata pod vrcholem Králického Sněžníku.
32
Prudké stoupání ke Sněžné chatě. Za lesem výše se nachází samotný Králický Sněžník.
33
Počátek prudkého stoupání ke Sněžné chatě.
34
Detail brouka na horském kameni se svěží travou.
35
Padlý smrk porostlý lišejníky, jako by ani nepatřil do těch okolních sytých barev.
36
Slabý vodní tok se ubírá přes mechem obrostlý kámen.
37
Právě je po bouřce a velký horský kámen se leskne oproti projasňujícímu se nebi.
38
Přivoňme si, ať jsme také součástí hor.
39
Slunce si našlo cestu k vysokému borůvčí.
40
Bajonetový vrchol smrku je v našich horách poměrně obvyklým jevem.
41
Rozcestí pod Králickým Sněžníkem od Dolní Moravy.
42
Dřevěné odpočívadlo ve výstavbě.
43
Od Dolní Moravy vede pod Králický Sněžník několik úzkých horských cest.
44
Páreček smrkových šišek se s námi loučí při opuštění národní přírodní rezervace Králický Sněžník.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:29:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Niva Branné (14 km) | Pasák (15 km) | Pod Slunečnou strání (15 km) | Františkov (16 km) | Vodopády Stříbrného potoka (16 km) | Na hadci (18 km) | Přemyslovské sedlo (19 km) | Zatopený lom Hadec (19 km) | Račí údolí (21 km) | Jeskyně Na Pomezí (21 km) | Zemská brána (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!