Zemská brána / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zemská brána o rozloze 91,59 ha se nachází v nitru CHKO Orlické hory, severně od obce Klášterec nad Orlicí, jinak též severovýchodně od města Žamberk v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Skalnaté údolí Divoké Orlice se zajímavými geologickými útvary. Udávaná nadmořská výška je od 495 do 590 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.6. 1987 s platností od 1.9. 1987 (vyhláška 1987-06-18-vyhláška, Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se jedno z nejmalebnějších údolí Divoké Orlice. Přístup sem je možný buď od silnice Bartošovice v Olrických horách - Čihák, nebo od Klášterce nad Orlicí. Na území se nachází několik bunkrů řapíků z dob, kdy se očekávala aktivní obrana v 2. světové válce. K nejkrásnějším místům patří Ledříčkova skála a Pašerácká lávka. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: bledule jarní, kamzičník rakouský, violka dvoukvětá, kruštík širokolistý, jilm horský, růže převislá, jednokvítek velekvětý, korálovec bukový. Dále jsou uváděny tyto živočišné druhy: tesařík piluna, tesařík korový, pestrokrevečník mravenčí, majka fialová, svižník lesní, datel černý, strakapoud velký, jestřáb lesní. Místo je to natolik okouzlující, že lze jen vřele doporučit k návštěvě.


Kamenný most přes Divokou Orlici, pod kterým začíná překrásné chráněné území, zvané Zemská brána.
1
Divoká Orlice putuje přes Zemskou bránu poměrně prudce dolů ke Klášterci nad Orlicí.
2
Mechem porostlý a borůvčím obrostlý kámen.
3
Takovéto kameny poskytují poměrně spolehlivý úkryt zde dosti hojným zmijím.
4
Divoká Orlice je středovou osou chráněného území Zemská brána.
5
Divoká Orlice nad Pašeráckou lávkou.
6
Pašerácká lávka přes Divokou Orlici je jakýmsi středobodem chráněného území Zemská brána.
7
Černý potok se vlévá do Divoké Orlice pod Pašeráckou lávkou.
8
Podzimní sluneční paprsky obohacují hladinu Divoké Orlice uvnitř Zemské brány.
9
Borůvčí najdeme v Zemské bráně poměrně často.
10
Pašerácká lávka dnes vypadá úplně jinak, než když se tudy pašovalo z pruského Slezska.
11
Divoká Orlice pod Pašeráckou lávkou.
12
Do podzimu zbarvené bukové listí.
13
Smrky doplňují svou stabilní zelení proměnlivou barvu bukového listí.
14
Olše na pravém břehu Divoké Orlice.
15
Slatinná barva Divoké Orlice uvnitř Zemské brány.
16
Kořeny stromů si nemohou být jisté před usazením hub, které si opravdu hodně energie usurpují pro sebe.
17
Osamělý pařez se pomalu ztrácí v borůvčí a les jej vůbec začíná pohlcovat.
18
Pohled z útrob řopíku k cestě po pravém břehu Divoké Orlice. Zde byla vybudována rozsáhlá linie opevnění před 2. světovou válkou, však díky zradě vnější i vnitřní to nakonec byly stavby zbytečné.
19
Ledříčkova skála patří k nádherným místům v nitru Zemské brány. Ke svému jménu přišla podle Ledra, místního zbojníka v 1. polovině XIX. věku, který byl pro tehdejší branou moc nepolapitelná asi tak jako Jánošík.
20
Na kameni uprostřed Divoké Orlice jako by na sebe položené kameny vyjadřovaly Ledříčka, dobrého skřítka.
21
Divoká Orlice v klidnějším úseku uvnitř Zemské brány.
22
Pro okolí typický podzimní obraz kontrastu barvy bukového listí se stálou smrkovou zelení.
23
Husté porosty jen tak zadarmo nepropustí člověka dál o to méně toho, který by se bál.
24
Pokochejme se barevným kontrastem bukového listí se stálou smrkovou zelení.
25
Zemská brána je krásné chráněné území.
26
Dosud nespoutaná Divoká Orlice se přes překrásnou podzimní Zemskou bránu blíží k pastvinské přehradě.
27
Některé barvy podzimu nejsou tak syté.
28
Přes Zemskou bránu vede turistická trasa po pravém břehu Divoké Orlice.
29
Úřední a informační cedule na samé jižní hranici chráněného území Zemská brána.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:44:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Údolí Záhorského potoka (7 km) | Letohradská bažantnice (11 km) | Ve slatinské stráni (14 km) | Čertův důl (16 km) | Hradní kopec Litice (17 km) | Kačerov (18 km) | Modlivý důl (20 km) | Bedřichovka (21 km) | Zámělský borek (21 km) | Králický Sněžník (21 km) | Na hadovně (22 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!