Na hadci / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Na hadci o rozloze 55,55 ha se nachází severozápadně od obce Raškov, jižně od města Hanušovice v okrese Šumperk. Předmět ochrany: Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum a rostlinné druhy vázané na hadcové skalky, především populace sleziníku nepravého. Udávaná nadmořská výška je od 408 do 625 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1990 s platností od 8.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.3. 2012 s platností od 19.5. 2012 (nařízení 2012-03-20-6/2012, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hanušovická vrchovina (73b), geomorfologická jednotka: Hanušovická vrchovina (IVC3).

Nádherné území pod vrcholem Modřínového vrchu je poměrně dobře přístupné a pro milovníky svěžího povětří a lesního klidu je to učiněný ráj. Prudké srázy jsou na suchého povrchu zdolatelné a všude vůkol na nás dýchá úžasný mír při kterém ani není třeba vnímat hadcové podloží.


Cesta od Raškova  je ponejprv asfaltová a další odbočka už jen kamenitá.
1
Smrky pod Modřínovým vrchem.
2
Na Modřínovém vrch rostou také modříny, podle kterých zajisté dostal název.
3
Prudký spád úzké horské silnice z Modřínového vrchu.
4
Pata smrku, který jistě původně rostl přímo nahoru, ale vlivem okolích podmínek tomu tak již není.
5
Svěžím mechem porostlý, kapradinami obklopený kámen.
6
Šálivá hra světla v bukovém listí nad lesní cestou.
7
Pohled do koruny mladého buku ve svěžích zelených barvách.
8
Pohádková hra slunečních paprsků s pavučinami na bučinách.
9
Úctyhodný pohled vzhůru na kolmé skály a kolem rostoucí buky.
10
Kouzlo zelených mechů nad prudkým srázem, který ovšem není vidět.
11
Poměrně mohutný povalený smrk mezi okolními buky leží špicí dolů po prudkém srázu.
12
Vichr musel foukat obzvláště silně, když dokázal zlomit takový smrk.
13
Pařez po smrku pozvolna zarůstá.
14
Nenápadná lesní cesta na mýtině.
15
Sluneční paprsky v bukovém zátiší.
16
Z chráněného území Na hadci můžeme spatřit zalesněný kopec se zajímavým jménem Rovinka.
17
Statný smrk bukovým listím obklopený.
18
Má vůbec takovéto lidské pachtění za přesností nějaký nadčasový smysl?
19
Nádherná lesní pěšina podél Raškovského potoka.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:29:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přemyslovské sedlo (14 km) | Pasák (14 km) | Pod Slunečnou strání (15 km) | Františkov (16 km) | Niva Branné (18 km) | Králický Sněžník (18 km) | Filipovické louky (24 km) | Zemská brána (24 km) | Borek u Domašova (27 km) | Letohradská bažantnice (27 km) | Vodopády Stříbrného potoka (28 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!