Kříženecké mokřady / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kříženecké mokřady o rozloze 4,67 ha se nachází zhruba 2 km jižně od města Hartmanice v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Posláním PR je zachování přirozeného charakteru horské olšiny, podmáčené smrčiny, zajištění ochrany rostlinných společenstev na bezlesé části. Předmětem ochrany jsou samovolně se vyvíjející bylinná a dřevinná společenstva ve všech fázích přirozeného vývoje. Udávaná nadmořská výška je od 710 do 780 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.11. 2007 s platností od 1.1. 2008 (nařízení 2007-11-09-5/2007, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Šumavské pláně (88b), geomorfologická jednotka: Šumava (IB1), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se o hezké lesní území s vnitřními loukami kolem Radešovského potoka v šumavských lesích. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: olše šedá, olše lepkavá, smrk ztepilý, borovice lesní, bříza bělokorá, podbělice aplská, dřípatka horská, pcháč různolistý, pcháč bahenní, prstnatec májový. Ač fotografie byly pořízeny spíše v sousedství, přesto lze doporučit toto místo k návštěvě.


Louka pod mokřadem nedaleko osady Kříženec.
1
Nenápadný luční potůček.
2
Lesní cesta k mokřadu.
3
Úřední a informační cedule u lesního meandru.
4
Lesní potůček s přirozenými překážkami.
5
Zjara zelená nabývá na váze.
6
Přirozeně uhnilý kůl ční do slunečního ostrůvku.
7
Choroše obsazují pahýl buku.
8
Takový obyčejný kámen u cesty? Dost možná, pokud nezaúřaduje fantazie.
9
Malá lesní paseka.
10
Cesta pasekou.
11
Borůvčí pod smrky a modříny.
12
Sluncem osvětlená pata modřínu.
13
Modřín zjara se teprve začíná zelenat.
14
Uříznutá větev jakoby náhodně leží...
15
Smrková šiška v sousedství lišejníku a to celé na mechu.
16
Mrtvá smrková větévka na živém mechu ležící.
17
Poměrně slušná lesní cesta je dosti vyjetá.
18
Takový balvan je sice osamělý, bludný však jistě ne.
19
Smrkový pařez se začíná ztrácet v borůvčí.
20
Smrkový vývrat se zdá být ojedinělý.
21
Maličká lesní peřej.
22
Levý břeh potůčku je zarostlý vyšším borůvčím.
23
Miniaturní ostroh nad šumavským potůčkem.
24
Pata smrku s pořádným kamenným klínem.
25
Rozpadající se smrkový pařez v lesním svahu.
26
Hezké vzrostlé smrky.
27
Smrk tento padl nejspíše bez lidského zásahu a postupně se rozkládá.
28
Rozrytý lesní svah.
29
Bobky po zvěři nám dávají vědět, že tu nejsme sami.
30
Zátiší čnějícího kamínku, šišky, větévky a jehličí.
31
Zátiší s mrtvou plastovou lahví od piva, Inu fuj...
32
Křemen z lesní půdy čnějící.
33
Několik bukvic vyrazilo coby mladé buky toho času na slunečním ostrůvku.
34
Pata smrku se zajišťovacím kořenem.
35
Dřevorubecký koláč na klestí.
36
Louka u Křížence.
37
Poměrně čerstvý pařez smrku.
38
Nádherný lesní potůček.
39
Trs borůvčí u kamene.
40
Z takového potůčku se dá pít, ač je to spíše jen pro odvážné.
41
Potůček spěchá dolů lesem.
42
Blatouch zdobí břeh lesního potůčku.
43
Mladý jeřáb.
44
Skupinka blatouchů.
45
A zase člověk! Tento měl asi zbytečnou pneumatiku kolem pupku, tak ji odhodil.
46
Skupinka smrkových šišek na slunečním ostrůvku.
47
To co je velkou branou pro brouka, to může být malou pastí pro nohu člověka.
48
Slatinný odlesk hladiny lesního potůčku.
49
Blatouch u mechem obrostlé větve.
50
Zlomená buková větev napadená choroši.
51
Kmen silného smrku tam, kde již začínají větve.
52
Tajemný bukový kořen jen svým kolenem ze země čnící.
53
Ohyb lesního potůčku s blatouchy na břehu.
54
Lesní brod.
55
Některé stromy zvládají růst značně do strany.
56
Poněkud zrádný břeh lesního potůčku.
57
Lesnická značka na smrku.
58
Lesní rozcestí.
59
Vnější hraniční znak chráněného území na modřínu.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 30.11.2020 09:50:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hamižná (do 2 km) | Žežulka (2 km) | Nad přejemi (4 km) | Frauenthal B (4 km) | Prameniště (5 km) | V mokřinách (5 km) | Paseky (6 km) | Vysoké lávky (6 km) | Velký Bor (6 km) | Poustka (6 km) | Zhůřský lom (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!