Hamižná / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hamižná o rozloze 15,00 ha se nachází v jižním sousedství města Hartmanice v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Geomorfologické útvary, prameniště, skupiny stromů, porosty, přirozené přírodní ekosystémy se všemi jejich součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 690 do 790 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 13.1. 1995 s platností od 1.6. 1995 (vyhláška 1995-01-13-3, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Horní Pootaví (37a), geomorfologická jednotka: Šumava (IB1), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se o z větší části zalesněný stejnojmenný kopec s vrcholem v nadmořské výšce 853 m. K názvu přišel kopec na základě pověsti o rodině havíře z Ulmu. Po smrti své ženy byl vyhnán majitelem dolu. Zjevil se mu permoník Dopřej a bohatě ho obdaroval. Když to viděl majitel dolu, přinutil havíře ho přivést na ono místo. Vrhl se na zlato a v tu chvíli se zjevil permoník Trestej a zvolal: Změním tě v hroudu zlata a podle tvé hamižnosti se bude hora jmenovat Hamižná pro výstrahu tobě podobným. Za zmínku stojí, že sem vede lyžařský vlek od Hartmanic. Je tu velice hezky a stojí zato se sem podívat. Pohledem na přírodní krásy tu budeme doslova vtaženi do nádherného šumavského prostředí. Má smysl se tu na nějaký čas zastavit a vnímat zdejší genius loci.


Úřední cedule u hromady klád na západní hranici chráněného území.
1
Dobře krytý krmelec ve smrkovém lese.
2
V lese pohozená páska z dobytčích ohrad.
3
Téměř ležící kmen smrku již dávno opustil život, ale les kolem se zelená.
4
Lesní podrost.
5
Zcela uvolněný balvan v lese.
6
Šumavské kapradí.
7
Rozcestí naučné stezky Hamižná.
8
Vyhlídkové místo na Hamižné.
9
Turistický bod Vyhlídka na Hamižné.
10
Výhled z Hamižné.
11
Výhled na Hartmanice z Hamižné.
12
Louky pod Hamižnou.
13
Na okraji Hamižné.
14
Zlomená bříza na okraji Hamižné.
15
Prvky smíšeného lesa na Hamižné.
16
Silnice na okraji Hamižné.
17
Louka s odkvetlými pampeliškami.
18
Silnice pod Hamižnou.
19
Silnice do Hartmanic pod Hamižnou.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:11:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žežulka (do 1 km) | Kříženecké mokřady (do 2 km) | Frauenthal B (5 km) | Nad přejemi (5 km) | Poustka (5 km) | Paseky (6 km) | Prameniště (6 km) | V mokřinách (6 km) | Vysoké lávky (6 km) | Zhůřský lom (7 km) | Velký Bor (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!