Žežulka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Žežulka o rozloze 54,87 ha se nachází severovýchodně od města Hartmanice, podél části potoka Volšovka v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Posláním PR je zachování horských olšin s olší šedou v nivě Pstružného potoka. Předmětem ochrany jsou samovolně se vyvíjející dřevinná společenstva. Udávaná nadmořská výška je od 620 do 764 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.11. 2007 s platností od 1.1. 2008 (nařízení 2007-11-09-2/2007, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Plánický hřeben (34), geomorfologická jednotka: Šumavské podhůří (IB2), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se lužní území podél potoka Volšovka v délce přes 3 km s přilehlými lesy. Volšovka tu meandruje v rámci úzkého horského koridoru a vytváří tu kouzelná zákoutí. Vede tudy značená turistická trasa. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: olše šedá, vrba jíva, vrba křehká, sněženka podsněžník, lýkovec jedovatý, dymivka bobovitá. Pohledy do malých rozeklaných skal dávají vysvětlení místního názvu Peklo. Je tu velice hezky a stojí zato, projít se tudy s očima otevřenýma.


Údolí Volšovky.
1
Silnice II/145 ve směru Hartmanice – Petrovice u Sušice tvořící východní hranici chráněného území.
2
Informační a pak úřední cedule k chráněnému území.
3
Vrby v údolí Volšovky.
4
Volšovka ve svém lužním úseku.
5
Lužní porosty u Volšovky.
6
Vrby se dokáží regenerovat i po zlomení.
7
Bouda nad Volšovkou.
8
Smrkové kořání.
9
Vrba ve vývratu ještě tvoří na svém horním konci přirozený most přes Volšovku.
10
Šikmo padlá vrba přes Volšovku.
11
V mechu na padlé vrbě přes potok se daří i houbám.
12
Padlé kmeny tvoří hráze a ty zase tvoří nové koryto Volšovky.
13
Malé ostrůvky v horském potoce Volšovka.
14
Pravobřežní přítok Volšovky protéká úzkou skalní průrvou.
15
Pohled z jeskyně Peklo na údolí Volšovky.
16
Tůně na vstupu do jeskyně Peklo.
17
Jeskyně Peklo.
18
Poněkud divočejší prostředí horského luhu Volšovky.
19
Popadané olše postupně zarůstají lopuchy.
20
Srdce pravobřežního meandru Volšovky.
21
Skály s kořeny promíchané.
22
Skalní stěna zpevňovaná i trhaná smrkovými kořeny.
23
Mohutný smrk se statečně drží v prostředí z jedné strany skalním a z druhé strany lužním.
24
Kmen mohutného smrku.
25
Pěšina pod skalou.
26
Kameny navalené u paty smrku.
27
Šumavské krávy na šumavské pastvině.
28
Pravobřežní louka u Volšovky.
29
Údolí Volšovky je tu poněkud širší.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:11:23 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hamižná (do 1 km) | Kříženecké mokřady (2 km) | Frauenthal B (5 km) | Poustka (5 km) | Paseky (6 km) | Nad přejemi (6 km) | V mokřinách (6 km) | Prameniště (6 km) | Vysoké lávky (7 km) | Zhůřský lom (7 km) | Zhůřská hnízdiště (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!